Katholiek massagraf: Nonnen wierpen 800 dode baby’s in beerput

Drieënvijftig jaar nadat een katholieke instelling voor de opvang van zwangere meisjes in het West-Ierse Tuam werd gesloten, zijn op het domein de restanten gevonden van bijna 800 babylichaampjes. De geruchten dat de nonnen honderden dode baby's en kinderen hadden gedumpt waren er al decennia. Maar nu blijken de geruchten correct. De nonnen in Tuam vingen de laagsten van de laagsten op: meisjes die zwanger waren geraakt buiten een ordentelijk katholiek huwelijk. Zelfs als die zwangerschap het resultaat was van een verkrachting door hun oom trof de blaam de meisjes, niet de oom. 'Het was het ergste misdrijf dat een vrouw kon begaan, ook al was de zwangerschap vaak het gevolg van een verkrachting', zegt de Ierse historica Catherine Corless, die onderzoek deed naar het massagraf, dat al in 1975 bij toeval was ontdekt, in The Washington Post. Het was de bedoeling dat de meisjes na de bevalling elders in Ierland hun heil zochten, en dat de kinderen dan opgroeiden in de instelling. De overleden kinderen zouden tekenen vertonen van ondervoeding en verwaarlozing.  Het is niet waarschijnlijk dat de nonnen de kinderen hebben gedood. Maar de behandeling van de kinderen was zodanig dat velen stierven.

Bron(nen):   Washington Post      

31 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Robin

  Ah, religie, een zalf voor het menselijk lijden.

  • Meester Proper

   Stel je niet aan, Robin. Het laten verwaarlozen van kinderen en jonge moeders is tegen alle Christelijke principes. Dit heeft meer te maken met de achterlijkheid van Ierland in de 20e eeuw.

   (in antwoord op Robin)
   • Calhoun84

    Je haalt mij de woorden uit de mond mr. Proper, laten we het dan ook niet hebben over seculiere regimes als Noord-Korea. Ah, secularisme…..

    (in antwoord op Meester Proper)
    • Robin

     In Noord-Korea heeft het regime een “god-status”. Religie dus.

     (in antwoord op Calhoun84)
     • Calhoun84

      Oké jij je zin: de voormalige Sovjet-Unie, Cuba tot een paar jaar geleden. Albanië deed het ook goed als atheïstische staat. Verschrikkelijk dat atheïsme en secularisme.

      Nonsens natuurlijk. Er zijn verdorven christenen, verdorven moslims,verdorven atheïsten etc. In elke groep zitten zieke mensen.

      Het christendom heeft ook organisaties als Compassion, Dorcas en Mercy Ships. Deze organisaties baseren zich op Bijbelse principes, of je daar nu in gelooft of niet.

      (in antwoord op Robin)
     • Robin

      Sovjetunie? Christendom (in het bijzonder Russisch-orthodox), Islam, Jodendom. Albanië? Islamitisch 56,7%, rooms-katholiek 10,0%, Albanees-orthodox 6,8%, niet godsdienstig 5,5%, andere 4,7% ook tijdens de dictatuur. Cuba? Rooms-katholiek 60 % Protestant 5 % Santería 8 %. Ook tijdens Castro.

      Compassion, Mercy ships en Dorcas? Rabiate anti-abortus activisten.

      (in antwoord op Calhoun84)
     • Calhoun84

      In Albanië was religie verboden, geen kerk of moskee meer te vinden in het land welke open was.

      Er zijn slechte christenen en er zijn slechte atheïsten. In beide groepen zijn ook goede mensen te vinden. Maar als je alle religieuzen in een foute kamp wilt plaatsten, ga je gang. Compassion, Mercy Ships en Dorcas doen in ieder geval meer voor onze medemensen (ongeacht of en welke religie men aanhangt nota bene doch met evangeliserende inslag uiteraard) dan de gemiddelde mens.

      (in antwoord op Robin)
     • Robin

      Voor die tijd was de bevolking al in de war. En na 1991 slaat de vertwijfeling weer gewoon toe. Het wachten is op de de gelovigen van de diverse stromingen die elkaar en elkaars vrouwen en kinderen weer de hersenen inslaan.

      Uw laatste opmerking neem ik niet echt serieus. Ga u schamen.

      (in antwoord op Calhoun84)
     • Calhoun84

      Ik schaam mij helemaal nergens voor, zeker niet tegenover u.

      (in antwoord op Robin)
     • Robin

      Niet zozeer tegenover mij maar dan toch wel tegenover “gemiddelde mens” mag ik hopen. Uw moreel superioriteitsgevoel is uitermate kwetsend.

      (in antwoord op Calhoun84)
     • Calhoun84

      Er is voldoende onderzoek naar religie, giften en betrokkenheid gedaan hoor. Statistisch kan ik dan zonder schaamte over “de gemiddelde mens” praten.

      “Bijbelgetrouwe christenen geven met gemiddeld 69 euro per maand beduidend meer dan de gemiddelde Nederlander met 16 euro. De verschillen
      tussen de kerkelijke stromingen zijn echter ook significant. Charismatischen geven het gulst, maar ook Baptisten (70 euro) en overige evangelischen (82 euro) geven ruimhartig.

      In orthodox-protestantse hoek geven de Nederlands Gereformeerden (79 euro),de Gereformeerd Vrijgemaakten (74 euro) en de Gereformeerde Bonders (62euro) het meest. Daarna volgen leden van de Gereformeerde Gemeenten (56euro), Christelijk Gereformeerden (53 euro) en hersteld hervormden (44 euro).

      Onderaan staan PKN’ers, die zich niet rekenen tot de
      Gereformeerde Bond met 32 euro per maand. Een link tussen geefgedrag en inkomen blijkt niet uit het onderzoek. De gegevens over hersteld hervormden zijn wellicht niet helemaal betrouwbaar, omdat veel
      niet-actieve PKN’ers de categorie met de naam”hervormd” hebben aangekruist, volgens Woord en Daad.”

      (RD: n.a.v. een onderzoek van TNS NIPO)

      (in antwoord op Robin)
     • Robin

      Het rondpompen in eigen kring van door de kerk afgedwongen giften en collectes zijn daarvan afgetrokken? En dan alleen nog geven aan doelen die de kerk heeft als “goed” markeert. Dat wil zeggen, rommelen in het prive leven van anderen, discrimineren, indoctrineren en evangeliseren.

      De rooms katholieke kerk alleen heeft een vermogen van 1200 miljard euro, de rente is 30 miljard per jaar.

      Daar kun je een hoop kindjes mee redden. ( http://www.vastgoedjournaal.nl/news/10500/57/Sobere-paus-aan-hoofd-grootste-vastgoedimperium-ter-wereld/ )

      Overigens is het onderzoek waaruit u zo blijmoedig citeert door TNS/NIPO gedaan in opdracht van “Stichting Woord en Daad en elf andere maatschappelijke organisaties”.

      (in antwoord op Calhoun84)
     • Calhoun84

      `Bijbelgetrouwe christenen besteden tussen de 40 en 50 procent van hun donaties via kerk of diaconale hulp, een kwart tot een derde aan christelijke organisaties en 15 tot 30 procent aan niet-christelijke organisaties.`

      Wat de RKK doet moeten ze overigens zelf weten, ik ben niet Rooms en zou ook niet weten hoe hun geldstromen in elkaar zitten.

      Wat is overigens uw probleem met de diaconie? Misschien moet u eens een weekje meelopen met onze diakenen. Of de kerk nu een christen helpt die in armoede leeft of een niet christen dat maakt mij niets uit, elke persoon dat geholpen wordt is er één. Dat je het geld eerst besteed aan je eigen leden vind ik begrijpelijk.

      Uw afkeer tegen christelijke goede doelen begrijp ik ook niet. Uit ervaring weet ik dat veel kinderen in het Compassion traject er veel baat bij hebben. Het zijn kinderen die leven in armoede maar dankzij dit project uiteindelijk wel een schooldiploma kunnen halen en veel meer kansen hebben om uit de armoede te komen. Ik ben ontzettend dankbaar dat er organisaties zijn die zich zo enorm inzetten voor kinderen in armoede. En er zijn ook seculiere organisaties (waar ik net zo goed dankbaar voor ben) die dit doen, maar Compassion is wel één van de effectiefste. Zo zijn er veel meer goede doelen, neem Open Doors waar mensen met gevaar voor eigen leven Bijbels smokkelen naar Noord-Korea of gemeentes ondersteunen in Afghanistan.

      Natuurlijk werken al deze doelen in opdracht van God maar aangezien Zijn opdracht inhoud dat wij weduwen en wezen moeten onderhouden en armoede en vervolging moeten bestrijden lijkt mij dat geen verkeerde basis.

      Maar u bent vooringenomen en heeft niet zo gek veel kennis van de kerk in de praktijk. Veel christenen zetten zich maatschappelijk in, en dat is niet alleen voor christelijke organisaties. Van veel christenen zul je alleen niet horen zeggen wat, hoeveel en waaraan men doneert. Je zult niet zo snel horen wanneer men Spaanse Bijbels meeneemt op vakantie naar Cuba en je zult niet altijd horen hoe mensen zich inzetten voor maatschappelijke organisaties. Wat dat betreft kan ik Matteüs 6 bij u aanbevelen.

      “Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.” (Mt 6:3,4)

      Overigens is TNS NIPO een prima bron voor een onderzoek ongeacht de opdrachtgever. Als dat al niet als bron aangedragen kan worden dan wordt het lastig om een fatsoenlijke inhoudelijke discussie te voeren natuurlijk. TNS NIPO is geen Maurice de Hond.

      Zo moeilijk is het nog steeds niet, er zijn foute christenen en er zijn foute niet-christenen.

      Maar als u het niet erg vind, ik moet nog wat Katholieke broeders de hersenen inslaan.

      (in antwoord op Robin)
     • Robin

      Beste meneer Calhoun84,

      ik heb geen probleem met de diaconie. Omdat u mij beticht van vooringenomenheid en domheid zal ik iets persoonlijker worden.

      Ik zal u niet vermoeien met de een lijst van vrienden en familieleden die ik met veel passie en plezier zich wekelijks zie inzetten voor hun kerk en kleine gemeenschap. Mijn kinderen laat ik met veel plezier naar de kerk gaan als ze bij hun O&O gaan logeren. En ik ga er blindelings vanuit dat mijn schoonvader er rekening mee houdt dat wij ze op een humanistisch manier opvoeden.

      Mijn aversie richt zich niet op de manier waarop u persoonlijk uw spiritualiteit beleefd. Ik heb ook geen probleem waar het betreft de keuzes die u maakt zolang dat keuzes zijn die alleen uw eigen leven beïnvloeden en niet het mijne of dat van mijn vrouw en kinderen.

      Maar al te vaak zie ik dat er ook keuzes voor anderen gemaakt worden; Op zondag zwemmen. Op zondag stemmen (!!), Op zondag koningsdag vieren. Abortus. Hoofddoekje/Burka dragen. Besnijden. Trouwen met iemand van wie je houdt. Homoseksueel mogen zijn. Zeggen wat je denkt. Van geloof wisselen. Samen met jongens naar de zelfde school. Ongetrouwd zwanger worden. Boeken lezen die ideeën verspreiden waar je kerk niet achter staat. Of je sex (met jezelf) mag hebben. ( http://nos.nl/artikel/656961-christenjongere-vaak-spijt-na-seks.html ) Ik zal de lijst niet te lang maken.

      Citeren uit de bijbel is iets dat volledig aan mij voorbij gaat ik ben meer van de rede en de ratio. ik echter wel begrijp uit uw woorden dat u zich laat leiden door liefde en compassie en dat u dat graag in anonimiteit doet. Althans, mensen om u heen mogen het niet weten, uw God ziet echter alles en zal u daarvoor belonen. Dat lijkt mijn een prima reden om goed te doen en ik wens u daarmee het allerbeste toe.

      Voor wat betreft het doodslaan van uw roomse broeder, ik moest lachen. 🙂

      Groet,

      Robin.

      (in antwoord op Calhoun84)
     • Calhoun84

      In dit bericht lees ik wat meer nuance, een prettig bericht om te lezen.

      “Maar al te vaak zie ik dat er ook keuzes voor anderen gemaakt worden”

      Maar komt dit is toch niet iets wat perse binnen religies thuishoort? Ik ben actief D66 lid en hecht er enorm veel waarde aan dat een ieder zijn leven mag inrichten hoe men dat zelf wilt. Wij hebben echter ook een stroming binnen de partij met mensen die het liefst zien dat alle uitingen van religie uit het openbare leven worden verbannen. Dat is hetzelfde als waar u christenen van beticht maar dan met een seculier sausje. Het is bijna menselijk dat wij onze eigen ideeën als superieur beschouwen. Dat is dan ook precies de reden dat ik niets heb met christelijke politiek. Neem bijvoorbeeld de zondagsrust, de zondag wordt nergens als zodanig in de Bijbel genoemd en er zijn ook broeders en zusters die de zaterdag als rustdag heiligen. Het is inderdaad niet aan ons om de zondagsrust voor anderen af te dwingen.

      Het seculiere humanisme (humanisme is immers niet per definitie seculier ;)) regelt ook zaken voor anderen. Onlangs heeft de Kamer besloten dat ambtenaren niet meer mogen weigeren om homoparen te huwen. Los van de inhoudelijke discussie is dit exact hetzelfde.

      Ik ben echter wel van mening dat wij rekening moeten houden met elkaar. Het vieren van koningsdag op zondag of stemmen hoeft van mij ook niet op zondag. Dit zijn evenementen waarbij de bevolking zo veel mogelijk moet worden betrokken en het is nu eenmaal een gegeven dat er mensen zijn, in sommige gebieden hele dorpen, die dit op zondag vermijden.

      Persoonlijk ben ik overigens van mening dat geloof van binnenuit moet komen (bekering vindt voor mij per definitie op latere leeftijd plaats), en opdringen van regels werkt hierin averechts. Rekening houden met elkaar is echter een kleine moeite.

      “uw God ziet echter alles en zal u daarvoor belonen”

      Vanzelfsprekend gaat niet puur om de beloning. De beloning krijg je ook op Aarde al, het is natuurlijk geweldig om bijvoorbeeld contact te onderhouden met sponsorkinderen en op die manier te ervaren wat zo’n project kan betekenen. De dankbaarheid van mensen in Nederland die in armoede leven is natuurlijk ook mooi. Die beloning staat los van geloof, voordat ik tot geloof kwam vond ik het ook al mooi om mensen die het minder hebben te kunnen helpen.

      Dat ik u beticht van domheid is overigens uw eigen interpretatie, dat woord was nog niet in mij opgekomen. Vooringenomenheid wel, maar dat kwam omdat er geen enkel positief geluid tegenover religie kon komen. Uw laatste bericht is wat dat betreft van een heel andere orde. We hoeven het ook niet met elkaar eens te zijn, maar op deze manier een discussie voeren bevalt me beter dan vanuit uw eerste bericht 😉

      (in antwoord op Robin)
     • AT

      @Robin & Calhoun84
      Mooie discussie, mijn oprechte complimenten! Mag ook wel eens gezegd worden.

      (in antwoord op Calhoun84)
    • Meester Proper

     Inderdaad, de grootste massamoordenaars van de 20e eeuw waren allemaal atheïsten.

     (in antwoord op Calhoun84)
     • AT

      Het waren niet zozeer overtuigd atheîsten, het waren dogmatische leiders. Fascisme en communisme zijn dogma’s, net als religie.

      (in antwoord op Meester Proper)
   • Robin

    Doe niet zo naief, er zijn geen religieuze “principes”. Alleen mensen die ze als dogma aan anderen opleggen als het ze zo uitkomt.

    (in antwoord op Meester Proper)
 2. Ed

  Wat versta je onder Religie?

 3. Daniel Crombez

  “Nonnen begroeven 800 babylijkjes in septische put,

  De verschrikkelijke geheimen en wreedheden die daar
  gebeurden werden jaren lang verswegen of verborgen gehouden. Beweren dat deze
  dingen nooit gebeurd zijn of dat men dit fantaseert of in beeld, heeft geen zin.
  800 babylijkjes bewijzen juist het
  tegendeel. Deze baby’s kunnen het niet navertellen welke verschrikkelijke
  dingen zij hebben meegemaakt. Maar hun
  lijkjes verspreiden de geur van onrecht, mishandeling en machtsmisbruik.

  De nonnen die zich over de kinderen of baby moesten
  ontfermen, hadden deze kinderen of baby’s genegenheid, geborgenheid en liefde
  moeten geven in de plaats van deze onschuldige baby’s hun leven te ontnemen.
  Deze baby’s hadden ook het recht om op een normale manier grootgebracht te
  worden net als andere kinderen.Geen enkele baby of kind heeft het recht om zo
  mishandeld en vermoord te worden.

  Ik lees dat in de jaren 70 de broers Barry Sweeney en
  Francis Hopkins deze septische put met babylijkjes ontdekten en dat er later
  een priester ter plekke kwam en zijn zeggen over deze plek haf, en dat was het
  dan. Net alsof het allemaal zo erg niet was. Deze man had in plaats van zijn
  zegen te geven zijn verantwoordelijkheid moeten opnemen en de bevoegde instanties
  hiervan op de hoogte moeten brengen in de plaats van zijn doofpotzegen te
  geven.

  Het is algemeen bekend dat in dergelijke opvangtehuizen of
  weeshuizen doofpotoperaties bestonden. Zelfs nu er honderden feiten aan het
  licht zijn gekomen en mishandelde en misbruikte kinderen na jaren, uiteindelijk
  hun verhaal vertellen, blijkt alles met een doofpotzegen verzegeld te worden en
  te eindigen in septische put samen met 2017 verslagen.

  Ik lees ook dat de Ierse Katholieke Kerk de slachtoffers
  alvast wilt herdenken met de bouw van een monument waarop de namen van de
  slachtoffertjes staan.Wat hebben dode
  slachtoffers aan zo een monument? Beter zou het zijn, om nu te luisteren
  naar wat de nog levende slachtoffers van dergelijke opvangtehuizen en
  wezenhuizen te zeggen hebben.

  Zij weten wat er in het verborgen gebeurde en alleen zij
  kunnen het navertellen wat die dode baby’s niet hebben kunnen doen.

  Ooit komt er een tijd dat deze septische beerput van
  doofpotoperatie openbarst. Nog een monument er bovenop zal dit kunnen
  verhinderen.

 4. rick

  heel zielig.sterven aan het begin van je leven

Reacties niet toegestaan