Moslims en atheïsten het minst gewelddadig

Het onderzoeksbureau Gallup heeft onderzocht of er verschil is in opvattingen over geweld, en of geweld mag, tussen mensen met verschillende religieuze overtuigingen. En inderdaad: dat verschil is er. 78% van de Amerikaanse moslims vindt dat geweld tegen burgers nooit gerechtvaardigd is. 59% van de atheïsten is het daarmee eens. Maar voor katholieken is dat nog maar 39% en voor protestants christelijken 37%.
De vraag werd nog iets toegespitst. Mag een individu of een groepje mensen, om een overtuiging kracht bij te zetten anderen doden?
'Nee', zegt 89% van de moslims. Bij christenen is dat slecht 71%.

Bron(nen):   Rawstory