Kabinet opent subsidiepot: 13 miljard voor duurzame projecten

Bedrijven kunnen vanaf 28 juni subsidie aanvragen voor duurzame energieprojecten en het ontwikkelen van technieken om de uitstoot van koolstofdioxide terug te dringen. Het kabinet heeft groen licht gegeven voor de forse subsidiepot van 13 miljard euro. Het bedrag is onder meer opgehoogd met subsidie die eerder niet nodig bleek door de hoge Europese CO2-prijs en een bedrag dat het vorige kabinet op Prinsjesdag aankondigde. Het kabinet besloot vorig jaar om 6 miljard extra uit te trekken voor klimaatsubsidies, om de klimaatdoelen te halen en te voldoen aan het vonnis dat is opgelegd in de zaak aangespannen door milieuclub Urgenda. De subsidie wordt tussen 28 juni en 6 oktober opengesteld in vijf verschillende fases. De 'goedkoopste' projecten (technieken met het laagste bedrag per bespaarde ton CO2) komen als eerste in aanmerking, in latere fases komen projecten met 'duurdere' technieken aan de beurt. Door het hoge subsidieplafond komen meer technologieën en projecten in aanmerking. De regeling gold in eerste instantie alleen voor hernieuwbare energieprojecten (zoals windmolens), maar mag sinds 2020 ook gebruikt worden voor andere groene technieken. Dit jaar wordt de subsidie (SDE++ genoemd) opengesteld voor weer nieuwe categorieën "zoals waterstofinstallaties die direct aan wind- of zonneparken gekoppeld zijn en elektrificatie in de industrie door middel van hybride glasovens", aldus het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.