Boer maakt gedwongen plaats voor wolf

Grote zoogdieren als de beer en de wolf gaan de komende jaren op grote schaal de plek van Europese boeren innemen. Vóór 2020 wordt op 10 plaatsen in Europa 1 miljoen hectare verlaten boerenland omgevormd tot wildernis. De nieuwe gebieden worden gefinancierd met de inkomsten uit toerisme. (Nederland is 4,1 miljoen hectare groot).
Rewilding Europe, een samenwerkingsverband tussen het Wereld Natuur Fonds en diverse Europese natuurorganisaties, wil met de aanleg van nieuwe wildernis complete ecosystemen terugbrengen en tegelijkertijd verlaten gebieden een nieuwe economische impuls geven.

Grond is er genoeg: de afgelopen 15 jaar is in Europa 12 miljoen hectare landbouwgrond weggevallen. Overigens groeit het aantal wilde dieren al snel: in 1980 waren er nog slechts 6.500 bruine beren, nu al weer 39.000. Wolven: in 1970 slechts 15.000, nu 21.000. In 1970 waren er maar 75.000 bevers, tegenwoordig 639.000 exemplaren.

Bron(nen):   Trouw