Zelfdoding aan huis

Ambulante teams met speciaal opgeleide euthanasieartsen en -verpleegkundigen gaan vanaf begin volgend jaar mensen thuis helpen bij zelfdoding of euthanasie. Ze verwachten jaarlijks 1000 doodswensen te vervullen.

De teams komen voort uit de plannen van de NVVE om een 'levenseindekliniek' te beginnen. 'Het gros van de mensen met een doodswens wil thuis sterven', aldus een NVVE-woordvoerder. De kliniek komt er ook, maar die zal maar een paar bedden tellen, voor mensen met een doodswens die niet thuis kunnen sterven.

Volgens de NVVE is een doodsverzoek niet simpelweg met een telefoontje geregeld. Mensen moeten eerst een uitgebreide intakeprocedure ondergaan. Daarna moet ook een andere, onafhankelijke arts oordelen over het verzoek.

Van de 10.000 euthanasieverzoeken die jaarlijks worden ingediend, wordt nu slechts 1/3 gehonoreerd. De NVVE stelt dat veel verzoeken niet worden ingewilligd, omdat artsen gewetensbezwaren hebben of niet weten wat wettelijk gezien kan en mag.

Bron(nen):   AD      

34 Reacties Doe mee met de discussie →