Van der Wal wil overleg met Justitie over intimidatie van boeren

  1. Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) wil met haar collega van Justitie en Veiligheid gaan praten over intimidatie van boeren die een overstap op natuurvriendelijke landbouw overwegen. Dat zei ze maandag na een nieuwe overlegronde onder leiding van bemiddelaar Johan Remkes.
Van der Wal hoorde tijdens een gesprek met de gemeenten en provincies opnieuw dat boeren door intimidatie niet durven mee te doen met de verduurzaming van de landbouw. Eerder had ze dergelijke geluiden ook al gehoord tijdens een werkbezoek. "Het is bizar dat dit gebeurt." Boeren durven volgens de bewindsvrouw soms zelfs niet deel te nemen aan de gesprekken met provincies en gemeenten waar bijvoorbeeld wordt gesproken over de nieuwe aanpak om de stikstofuitstoot terug te dringen. Welwillende boeren krijgen dan te maken met "activistisch ingestelde boeren", zo vernam Van der Wal tijdens het gesprek. Halvering uitstoot Het kabinet wil de uitstoot van stikstof in 2030 met de helft hebben teruggebracht. Dat is nodig omdat de natuur hard achteruit gaat. De plannen stuiten op fel verzet van een deel van de boeren. Van der Wal kreeg persoonlijk met intimidatie te maken toen boeren zich bij haar woonhuis verzamelden. Eerder kregen boeren die in gesprek gingen met bewindslieden of Kamerleden al te maken met intimidatie. Boeren dumpten ook afval zoals asbest op snelwegen. Aannemers die dat wilden opruimen kregen ook te maken met dreigtelefoontjes. Volgens Van der Wal is het "onontkoombaar" dat de stikstofproblematiek wordt aangepakt. Decennialang is het vraagstuk op tafel blijven liggen. "We hebben nooit echt gedurfd om door te pakken, maar dat moment is nu", zei ze na het overleg met provincies en gemeenten.