Mensen van middelbare leeftijd zijn het summum van evolutie

Middelbare leeftijd is geen dieptepunt, maar de piek in het menselijk bestaan, stelt dr. David Bainbridge (Cambridge). Al betreuren veertigers en vijftigers fysieke veranderingen en verlies van vruchtbaarheid, dit is juist de sleutel tot het succes van het menselijk ras. Mensen van middelbare leeftijd hebben verre van afgedaan: ze zijn aantoonbaar het toppunt van evolutie, omdat ze zijn toegesneden op het spelen van een vitale rol in de maatschappij, die niet door jongere volwassenen kan worden vervuld.

Fysieke attributen als souplesse van de huid en het nabije gezichtsvermogen mogen afnemen, meer belangrijke zaken als het denkvermogen blijven onaangetast. We worden zelfs beter in langetermijnplanning en klaarspelen van projecten. De mens is de enige soort waarbij vrouwen hun vruchtbaarheid halverwege hun volwassen leven verliezen. Daarna leven ze minstens nog twee decennia door en als hun mannen blijven, geven ook zij het vermogen op zich voort te planten. Maar de menselijke soort zit zo gecompliceerd in elkaar dat volwassenen veel meer moeten kunnen dan eenvoudigweg kinderen op de wereld zetten en opvoeden.

Middelbare leeftijd is een gestuurd en voorgeprogrammeerd proces. Niet van verval, maar van ontwikkeling.‘De vele taken die middelbare mens in de maatschappij vervuld, zijn zo complex en met elkaar verweven, dat je zou kunnen stellen dat zij de meest indrukwekkende levende wezens zijn die natuurlijke selectie heeft voortgebracht,’ volgens Bainbridge. Gedurende onze evolutie gaven mensen van middelbare leeftijd hun essentiële kennis van ambachten en het jagen en verzamelen door aan jongere generaties, evenals de tradities van hun cultuur. In bepaalde inheemse culturen geldt dit nog steeds; in de Westerse wereld bezetten ze de leidinggevende posities, als bestuurders, uitvoerders en in sportclubs.

We zijn allemaal afhankelijk van onze cultuur om te kunnen overleven, en de belangrijkste manier waarop cultuur wordt doorgegeven is door mensen van middelbare leeftijd die kinderen en jongere volwassenen vertellen wat ze moeten doen. Mensen van middelbare leeftijd kunnen meer, verdienen meer, kortom: ze bestieren de wereld.

Bron(nen):   The Telegraph