Idioot of idealistisch? 60 Euro voor een pakje sigaretten

Dit is pas ambitieus: Maak een heel land rookvrij in 2025. Een van de maatregelen: Verhoog de prijs van een pakje sigaretten naar 60 Euro. Dit is het voornemen van het ministerie van Volksgezondheid in Nieuw-Zeeland. "The price alone would kill you".


Voorstanders realiseren zich dat die  enorme prijsverhoging niet volledig haalbaar is. Pakweg 40 Euro (60 dollar in Nieuw Zeeland) is ook al mooi. De nieuwe prijs van $100 zou een verveelvoudiging zijn van de huidige prijs in Nieuw-Zeeland ($16-17).
Maar tegenstanders zeggen: "Niet doen. Het leidt alleen maar tot een bloeiende zwarte markt en dus meer misdaad."
In veel meer landen worden pleidooien gehouden om ongezond gedrag door de prijsprikkel tegen te gaan (zie bijvoorbeeld de Mootz-opinie van Ivan Wolffers). Daar tegenover staan pleidooien tegen een te bemoeizuchtige overheid. Hebben mensen geen recht om zich ongezond te gedragen? 
Binnen de regering van Nieuw-Zeeland is het plan ook niet onomstreden. Het ministerie van Volksgezondheid is voor;  de premier heeft twijfels.
Maar dat er een sterke verhoging van de prijs van sigaretten komt lijkt wel zeker. Voorbeeld voor Nederland.
Anti-rook spotje uit Nieuw Zeeland: