Gorbatsjov uit zware verwijten aan het Westen

Michail Gorbatsjov, die als laatste president van de Sovjet-Unie in 1989 de val van de Berlijnse Muur toeliet, heeft zaterdag zware verwijten geuit aan het adres van het Westen. Dat heeft zich niet gehouden aan afspraken die bij de beëindiging van de Koude Oorlog zijn gemaakt en daardoor het vertrouwen tussen het Westen en Rusland ondermijnd.

Als voorbeelden noemde hij de uitbreiding van de NAVO naar het oosten, de opdeling van Joegoslavië, de Kosovo-oorlog en de eenzijdige erkenning van de afvallige Servische provincie als onafhankelijke staat, de plannen voor een raketschild, de illegale aanval op Irak en het omwerpen van het Kaddafi-bewind in Libië.

De afgelopen maanden lijkt de wereld af te steven op een nieuwe Koude Oorlog, aldus de 83-jarige Gorbatsov. Hij eiste de stapsgewijze opheffing van de sancties die in de Oekraïne-crisis zijn opgelegd.