Kabinet accepteerde dood kapers De Punt

Het kabinet heeft geaccepteerd dat waarschijnlijk alle gijzelnemers zouden omkomen bij het militaire ingrijpen waarbij een einde werd gemaakt aan de treinkaping bij De Punt in 1977. Dat blijkt uit archiefonderzoek dat minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft laten doen op verzoek van de Tweede Kamer.

,,Het doel van het plan was de bevrijding en bescherming van de gegijzelde passagiers in de trein. De consequentie dat waarschijnlijk alle gijzelnemers zouden omkomen, werd aanvaard. Het uitgeoefende geweld door de precisieschutters en de mariniers viel binnen de grenzen van de geweldstoepassing die door het bevoegd gezag was voorzien en aanvaard'', aldus Opstelten woensdag in een verklaring.

In het archiefonderzoek zijn geen feiten of omstandigheden naar voren gekomen waaruit blijkt dat het besluit tot ingrijpen destijds onzorgvuldig, onvolledig of onjuist is geweest. Het optreden berustte op een toereikende wettelijke grondslag, aldus de minister.