Nederlander heeft geen zin om zieke ouder te verzorgen: groot verschil met andere landen

Wij vertikken het massaal om de rol van mantelzorger op ons te nemen voor onze zieke ouders, blijkt uit een enquête van de European Value Study (EVS). Op de vraag 'het is de plicht van het kind om te zorgen voor een zieke ouder' antwoordt slechts 16 procent van de deelnemers 'ja'.

Dit is verreweg het laagste percentage in Europa. Omliggende landen als Duitsland (47%), Groot-Brittannië (35%) en Frankrijk (73%) hebben hier een heel ander idee bij. De Scandinavische landen zitten met 21 tot 32 procent net als Nederland in het lage segment.

Mediterrane, Midden- en Oost-Europese landen voelen de plicht naar hun ouders toe veel sterker. Dit is te zien in Italië (76%), Portugal (79%), Polen (74%), Kroatië (87%) en Albanië (89%). Georgië spant de kroon met 93 procent plichtsbewustheid.

“Dit wordt nog een harde dobber met de vergrijzing en toenemende arbeidskrapte in de ouderenzorg: Nederlanders voelen zich het minst verplicht voor hun zieke ouder te zorgen”, schrijft socioloog en demograaf Ruben van Gaalen op Twitter.