Wereldwijd duizend grote methaanlekken in 2022

Op ruim duizend plekken wereldwijd zijn vorig jaar grote hoeveelheden van het broeikasgas methaan de atmosfeer in gelekt. De Britse krant The Guardian meldt dat op basis van satellietmetingen. Vooral op locaties waar olie en gas wordt gewonnen, lekte het krachtige broeikasgas weg. Het land waar veruit de meeste gebeurtenissen waren die leidden tot "superuitstoot" van methaan, was Turkmenistan met 184 van zulke incidenten.

Ook het grootste methaanlek deed zich voor in de voormalige Sovjetrepubliek. In augustus ging ter hoogte van een belangrijke pijpleiding 427 ton methaan de lucht in. Die hoeveelheid broeikasgassen staat volgens de krant ongeveer gelijk aan de uitstoot van 67 miljoen auto's. Verdere details over het lek heeft de krant niet achterhaald. In het artikel wordt opgemerkt dat het land een dictatuur is die weinig informatie prijsgeeft over zijn fossiele brandstofproductie.

Turkmenistan heeft zich ook niet aangesloten bij de 'methaanbelofte'. Dat is een vrijwillige afspraak van inmiddels 150 landen om de uitstoot van methaan met 30 procent te verlagen tegen 2030. De Europese Unie en de Verenigde Staten kwamen met dit initiatief op de VN-klimaattop in Glasgow, in 2021. Belangrijke landen als China, India en Rusland hebben zich er tot nu toe niet aan verbonden.

'Superuitstoot-events'

India en de Verenigde Staten staan met beide 155 'superuitstoot-events' op de tweede plaats van de lijst waar The Guardian maandag mee kwam. Rusland staat vierde, met 120 waargenomen methaanlekken van meer dan een ton per uur.

De krant baseert zich op cijfers van het gespecialiseerde bedrijf Kayrros, dat ook VN-milieubureau UNEP van gegevens over methaanlekken voorziet.

Opwarmende effect

Het broeikasgas methaan (CH4) komt minder voor dan koolstofdioxide (CO2), maar het houdt zeker op de korte termijn veel meer warmte vast. In een periode van twintig jaar heeft methaan ruim tachtig keer zoveel opwarmend effect als CO2, zo heeft het internationale panel van klimaatwetenschappers IPCC becijferd.

Methaan is het belangrijkste bestanddeel van aardgas. Op een deel van de winningslocaties gaat een deel van het gas de lucht in, in plaats van te worden opgeslagen. Ook vuilstortplaatsen en kolenmijnen zijn veelvoorkomende bronnen van methaanuitstoot.