Van der Lee: zeven bevingen in Groningen sinds enquêterapport

Zeven keer al beefde de aarde in Groningen sinds op 24 februari het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning verscheen. Woensdag nog was er een beving met een kracht van 2,1 bij het dorp Zijldijk. Het laat zien hoe actueel de problemen als gevolg van de gaswinning nog altijd zijn, zijn commissievoorzitter Tom van der Lee. "We weten dat veel mensen opnieuw angst voelen, maar zich vooral ook realiseren hoeveel gedoe eruit voort gaat komen: nieuwe schademeldingen, nieuwe bureaucratie, nieuwe onzekerheid", zei Van der Lee over deze jongste beving tijdens een debat met de Tweede Kamer over het eindverslag van de enquêtecommissie. In totaal is het gaswinningsgebied nu getroffen door 1622 aardbevingen, de een krachtiger dan de ander. Van der Lee benadrukt dat de kracht van een beving maar een deel van het verhaal is. Belangrijk is ook de diepte waarop ze plaatsvinden en welke grondversnelling ze veroorzaken. Bovendien stapelt de schade als gevolg van de lange reeks bevingen zich op. Aantal schademeldingen Het Instituut Mijnbouwschade Groningen heeft in de eerste veertien weken van dit jaar alweer 10.000 nieuwe schademeldingen binnengekregen, vertelt Van der Lee verder. Dat brengt het totale aantal meldingen in de provincie op 277.000. Van der Lee is blij dat de Tweede Kamer, die woensdag de gelegenheid had vragen te stellen over het rapport, de conclusies van de commissie onderschrijft. Want het zijn geen meningen, benadrukt hij. Ze zijn gebaseerd op "waarheidsvinding" en op een "uitgebreide reconstructie" van een periode van in totaal zestig jaar. De commissieleden zijn unaniem tot deze conclusies gekomen, zegt Van der Lee. Niet één keer hoefde het op een stemming aan te komen. "En daar ben ik best trots op." De enquêtecommissie bestond uit Kamerleden van alle vier de coalitiepartijen en drie (linkse) oppositiepartijen.