D66 en ChristenUnie willen opvang ongedocumenteerden behouden

Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie willen dat het kabinet vasthoudt aan (financiële) afspraken om op bepaalde plekken mensen zonder verblijfsvergunning op te vangen. Ze reageren daarmee op een besluit van asielstaatssecretaris Eric van der Burg om geen geld meer uit te trekken voor deze zogeheten Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). Vijf gemeenten kregen de afgelopen jaren geld van het kabinet om deze opvang voor ongedocumenteerden te regelen. D66-Tweede Kamerlid Marijke Podt rekent erop dat de staatssecretaris deze vorm van opvang ook nog na dit jaar betaalt. "Deze regeling zorgt voor een dak voor ongedocumenteerden en veiligheid op straat. Gemeenten die zich ook al zo inzetten voor reguliere asielopvang moeten we blijven ondersteunen", laat ze weten. Kamerlid Don Ceder van de kleinste regeringspartij zegt ook dat het wat hem betreft "echt anders gaat. Samen met gemeenten moet dit kabinet gewoon uitvoering geven aan de afspraken voor een landelijk dekkend netwerk, juist omdat dat nu zo belangrijk is voor gemeenten, de openbare orde en fatsoenlijk asielbeleid." Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat Van der Burg met de vijf betrokken gemeenten in gesprek over de kwestie.