Wiersma: ook oud-werknemers VVD-fractie voelden zich gekwetst

Ook bij de VVD-fractie zijn over minister en voormalig Kamerlid Dennis Wiersma signalen binnengekomen over zijn gedrag. Oud-medewerkers hebben dit "als onaangenaam en kwetsend" ervaren en zich daardoor onveilig gevoeld. "Ik ben wel degelijk een hork geweest", concludeert Wiersma. "Ik heb mensen daarmee tekortgedaan en dat spijt mij zeer." De politicus legt in een post op sociale media uit dat hij met "een vorige werkgever, de leiding van de VVD-fractie" is gaan praten over zijn gedrag. Dit deed hij naar aanleiding van signalen bij het ministerie van Onderwijs, waar hij nu minister is. Daar hebben ambtenaren druk ervaren. Volgens een eerder bericht in De Telegraaf zou de bewindsman hebben geschreeuwd, met deuren geslagen en werknemers onder druk hebben gezet. Hij zou vaker door het lint zijn gegaan tegenover ambtenaren, van wie meerdere zouden zijn opgestapt wegens zijn gedrag. Wiersma heeft vorige maand erkend dat hij soms te fel is geweest. Hij is in gesprek gegaan met leidinggevenden en medewerkers op zijn departement. Daarnaast zou de liberaal polsen bij voormalige werkgevers of hij ook daar over de schreef is gegaan. Bij de VVD-fractie lijkt dat dus wel het geval. De signalen hierover heeft Wiersma "onvoldoende tot mij genomen", of zich ervoor afgesloten, zegt hij nu. "Naar ik heb begrepen hebben de oud-medewerkers die het betreft op dit moment geen behoefte hier met mij over te spreken, maar als dat verandert ben ik uiteraard zeer bereid om dat te doen", schrijft Wiersma. "Dat geldt vanzelfsprekend ook als er zich in de andere organisaties alsnog mensen zouden melden. Ik zal daarvan leren." De VVD-minister blijft zich bezighouden met zijn gedragingen, schrijft hij op Instagram. "Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, meld ik mij weer".