Obama: Schaduw van de crisis ligt achter ons

De Amerikaanse president Barack Obama heeft zich in zijn jaarlijkse State of the Union opgeworpen als pleitbezorger van de hardwerkende middenklasse. Die moet meer mogelijkheden krijgen het hoofd boven water te houden, terwijl sommige grote bedrijven volgens Obama wel iets meer belasting kunnen betalen.

De 'troonrede' van de president was vooral optimistisch: ,,De schaduw van de crisis is gepasseerd'', betoogde Obama. ,,Meer van onze kinderen studeren af dan ooit tevoren, meer van onze mensen zijn verzekerd dan ooit tevoren. Onze afhankelijkheid van buitenlandse olie ligt op het laagste peil in 30 jaar.''

Obama zinspeelde tijdens zijn speech op een hardere aanpak van sommige grote bedrijven. ,,Lobbyisten hebben achterdeurtjes gestopt in de belastingwet zodat sommige bedrijven niets betalen, terwijl anderen het volledige bedrag moeten afrekenen'', klaagde de president. Hij wil stoppen met het ,,belonen van bedrijven die hun winsten in het buitenland houden''.

Allerrijksten

Als het aan de president ligt mogen ook de allerrijksten hun borst natmaken. ,,Laten we ook de achterdeuren in de belastingwet dichten die leiden tot ongelijkheid doordat de rijkste 1 procent er het betalen van belasting over vermogen mee kan vermijden.'' De opbrengst van dergelijke maatregelen kan volgens Obama worden gestoken in kinderopvang en scholing voor gezinnen.

Het creëren van gelijke kansen voor iedereen, leek een centraal thema te zijn tijdens de speech. Zo riep Obama het congres op een wet aan te nemen om inkomensgelijkheid tussen mannen en vrouwen te garanderen. ,,Het is 2015. Het is tijd'', klonk het. Ook sprak hij schande over het feit dat de VS ,,als enige geavanceerde land op aarde'' werknemers geen garantie biedt op doorbetaling bij ziekte- of zwangerschapsverlof.

Onderwijs

De president hamerde ook op de noodzaak onderwijs toegankelijk te houden. Zo kondigde hij aan openbare scholen voor hoger onderwijs gratis te willen maken. ,,In een 21ste eeuwse economie, waarin kennis belangrijker is dan ooit tevoren, moeten we meer doen'', benadrukte hij.

Het is zeer de vraag hoeveel van zijn voornemens de Democratische president waar kan maken. De Republikeinen hebben een meerderheid in zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden en lijken niet bereid te zijn Obama veel te gunnen.