Dit zegt je plaats in het gezin over je persoonlijkheid

Het Britse onderzoeksbureau YouGov vroeg 1.782 volwassen met broers en zussen naar hun karaktereigenschappen. Er bleken enkele duidelijke verschillen. Zo vonden de jongere kinderen in het gezin zichzelf grappiger en voelden de oudsten zich meer verantwoordelijk. Ook bleken de oudere kinderen vaker succesvol en goed georganiseerd. Hieronder nog meer verschillen tussen oudsten en jongsten in het gezin. Null

Bron(nen):   Independent