Zwolse peuterleidster ontslagen, omdat ze niet christelijk genoeg is

Peuterjuf Petry van der Weerd is christelijk, maar niet christelijk genoeg voor het Zwolse kinderdagverblijf De Kleine Reus. Ze werd ontslagen, omdat ze geen kerk meer bezocht. Discriminatie wellicht, maar het College voor de Rechten van de Mens, waar ze haar ontslag aanvocht, gaf het dagverblijf gelijk. De 29-jarige Petry vertelde tijdens een functioneringsgesprek eerlijk aan haar leidinggevende dat ze niet meer naar de kerk ging. 'Ik kwam tot de conclusie dat ik geen kerk nodig had om een goed christen te zijn', legt ze uit in de Stentor. Daar dachten ze bij het dagverblijf anders over. Als ze niet rap weer een kerk zocht, zou ze worden ontslagen. Ze weigerde en stond begin 2013 op straat. Aangezien discriminatie op grond van godsdienst verboden is, dacht ze bij het College voor de Rechten van de Mens een goede kans te maken, maar die oordeelde anders. De Kleine Reus stond in zijn recht, omdat godsdienst een wezenlijk onderdeel is van de identiteit van het dagverblijf.  

Bron(nen):   Telegraaf      

42 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. VonRichthoven456353022260

  Of is Petry van der Weerd christelijk genoeg om ontslagen te worden?

 2. Satan

  Om Duivels van te worden.

 3. Jasper_B

  En God zag dat het goed was. *zucht*

 4. Windows 8

  “omdat godsdienst een wezenlijk onderdeel is van de identiteit van het dagverblijf.”

  Ik lees nergens iets over kerkverplichting
  http://www.dekleinereus.com/visie/

 5. Robin

  Wel godverdomme!!! 🙁

 6. Calhoun84

  ‘Ik kwam tot de conclusie dat ik geen kerk nodig had om een goed christen te zijn’ Leuk, maar daar dacht Paulus toch anders over.

  “En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de
  gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij
  ziet, dat de dag nadert.” Hebreeën 10:25

  • Satan

   Maar ze is van harte welkom in de Satanistenkerk hoor Calhoun.

   (in antwoord op Calhoun84)
  • Jasper_B

   En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die plegen gaarne, in de synagogen en op de hoeken der straten staande, te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben.

   Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

   – Mattheus 6:5-6

   (in antwoord op Calhoun84)
   • Calhoun84

    Dit gaat om de afwezigheid van eigenbelang. Daar gaan de voorgaande verzen ook over (wanneer je geeft laat dan je linkerhand niet zien wat je rechterhand geeft, geen gerechtigheid doen wanneer je dit doet om door mensen gezien te worden, niet te koop lopen met je barmhartigheid)

    Dit slaat wel op het geval van Petry, wanneer zij schijnheilig in de kerk zou zitten dan gaat ze denk ik wel in tegen de leerstellingen van Jezus. Maar dit staat voor mij nog los of de opvang het recht heeft om haar te ontslaan. Vanuit mijn opvatting, los van religie, vind ik van wel. Maar ik vind ook dat een Chinees restaurant mag weigeren om blanke Nederlanders aan te nemen voor de bediening en een sportschool personeel mag weigeren dat te dik is.

    (in antwoord op Jasper_B)
   • Katerina Banjo

    Mooie tekst. Gaat over je persoonlijke houding. Niet op willen vallen. Niet over samenkomsten bezoeken om zo het lichaam op te bouwen…

    (in antwoord op Jasper_B)
  • VonRichthoven456353022260

   Dit is dan ook een van de meest misbruikte teksten om mensen de kerk in te krijgen.
   De crux zit hem in het woordje bijeenkomst, wat niet correct omgezet is uit de grondteksten.
   Bijeenkomst wordt altijd geduid met het Griekse woord; synagōgēn
   (συναγωγὴν) terwijl het woord in genoemde vers episynagōgēn is (ἐπισυναγωγὴν) en neerkomt op een dagelijkse omgang met God en van daaruit met je naasten.
   De term episynagōgēn komt slechts nog een keer voor in de grondteksten namelijk in Thessalonicenzen 2:1, die tekst zult wel kennen neem ik aan?

   Klein verschil in term ,maar hierdoor dus geen gebod om in een kerk te gaan zitten op gezette tijden.
   Men had in de tijd van Paulus geen eens kerkgebouwen en diensten zoals men dat nu heeft en men had ook geen voorgangers en dominees die de baas waren over een clubje mensen.

   Dat hele hiërarchische model van kerk is ontstaan onder Keizer Constantijn welke het christendom mixte met nog wat andere godsdiensten en er een staatsgodsdienst van maakte met heilige gebouwen, heilige dagen en heilige mannen die heilige teksten spraken tot brave volgzame schaapjes.

   Nu laat de grondtekst van het NT ook duidelijk zien dat de mensen die geloven zelf de kerk zijn, en dit niets met een gebouw of organisatie van doen heeft,doch heel informeel en los hoort te zijn..
   Men zocht elkaar op en beleefde samen het geloof, en deed dat ongedwongen.

   In dit geval heeft Petry van der Weerd gewoon gelijk en is het werkelijke probleem dat men in haar geval handelt uit de gereformeerde traditie en visie op kerk en geloof, waarin een verkeerde omzetting van een tekst als Hebreeën 10:25 ook die richting lijkt uit te wijzen ,maar het niet doet.
   Maar dat is wel vaker een frictie gebied, traditionele christenen die problemen hebben met wat minder traditionele christenen.

   (in antwoord op Calhoun84)
   • Calhoun84

    Hartelijk dank voor uw reactie, zal vanmiddag wat uitgebreider reageren. Ik ben zelf overigens niet traditioneel maar wel orthodox. Het klopt wat u zegt dat veel traditionele kerken vast zitten in hun dogma’s.

    Ik heb zelf inderdaad de fout gemaakt door kerkbezoek en gemeente zijn door elkaar te halen maar samenkomsten zijn wdl degelijk onderdeel van het gemeente zijn.

    (in antwoord op VonRichthoven456353022260)
    • Windows 8

     Haha heerlijk, iemand die 2 seconden kritisch nadenkt haal je veronderstelde regeltje al onderuit.
     Die samenkomsten dienen enkel om het waanbeeld te versterken want “al ik niet alleen ben die zo denkt, moet het wel waar zijn” …
     Bende gekken !!!!

     (in antwoord op Calhoun84)
     • Calhoun84

      Als jij eens in staat was om af en toe 2 seconden na te denken dan was je als reageerder hier misschien ook wat minder zielig geweest.

      (in antwoord op Windows 8)
     • Windows 8

      Niets is zieliger dan volwassenen die in sprookjes geloven…

      (in antwoord op Calhoun84)
     • VonRichthoven456353022260

      Waarom valt u Calhoun84 zo persoonlijk aan?

      Laat me raden;

      Hij had dus voorafgaand aan deze hatelijke opmerkingen van u reeds eerder het gore lef om het niet met u eens te zijn over iets en past dus nu niet meer in uw straatje.
      Dit geeft u dus nu het volste recht om mensen voor zielige gekken uit te maken.
      Probeert u eens inhoudelijk te blijven, in dit geval betreft het een stuk theologie en kerkgeschiedenis.
      U weet toch immers alles?

      Ik denk verder dat uw in de regel onaardige bijdragen niets wezenlijks toevoegen.

      Ik heb een leuk gedichtje over u gemaakt;

      De vreselijke Windhoos, bij hem is het immer kommer en kwel, hoort u hem ook huilen en klagen?
      Vanachter zijn pc ziet hij alles zeer wel, dit maakt hem werkelijk driftig en boos, voor iemand als hem zijn dit zeer lange dagen, want een groot genie zoals hem moet zulke dommigheid altijd maar weer verdragen.
      En die het wagen om hem te trotseren of hem serieus om opheldering te vragen, zullen zijn toorn ervaren tot in de lengte der dagen.

      Zo dan.

      (in antwoord op Windows 8)
     • Windows 8

      Hoezo ‘persoonlijk’?
      Hoezo bent u de spreekbuis geworden van relioten?

      (in antwoord op VonRichthoven456353022260)
   • Calhoun84

    Nu wat meer tijd. In tegenstelling tot wat Windows 8 lijkt te denken heb ik helemaal nog geen standpunt ingenomen op de vraag of ik het ontslag van de juf terecht vind of niet.

    Ten eerste ben je inderdaad christen omdat je een volgeling van Christus bent. Maar ik vraag mij wel af of je Hem kan volgen wanneer je dit alleen thuis doet? De kerk als gebouw is inderdaad niet zo heel relevant maar samenkomsten wel naar mijn idee. In Handelingen 2 wordt gesproken over de eerste bekeerlingen en daar komt meerdere keren in terug dat men na de doop alles samen deed.Gemeente zijn gaat inderdaad niet over het kerkbezoek maar wel over de gemeenschap.

    Ik geloof best dat je een goed christen kan zijn zonder een kerk (in de zin van een gebouw) maar ik heb er wel moeite mee om te geloven dat je een goed christen kan zijn zonder lid te zijn van een christelijke gemeenschap. 1 Korinthe 12:27 leert ons dat wij samen het lichaam van Christus vormen, de vorige verzen maken voor mij wel duidelijk dat het nodig is om een gemeenschap te vormen (2:21 “en het oog kan niet zeggen tegen de hand: ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de voeten: ik heb jullie niet nodig)

    Ik denk niet dat een wekelijks kerkbezoek belangrijk is, christen ben je inderdaad van binnen en je relatie met God is persoonlijk. Toch denk ik wel dat het belangrijk is om te dienen in een gemeenschap. Ik spreek mij nog steeds niet uit voor of tegen het ontslag van Petry. Ik heb voor beide wel begrip, zeker wanneer de opvang rust op en een gereformeerde grondslag. Als je daar werkt dan weet je dat hokjesdenken er bij hoort.

    (in antwoord op VonRichthoven456353022260)
   • Katerina Banjo

    Nee maar wel samenkomsten die je kan betitelen als een kerk of dienst. ZO geven we er nu vorm aan. Thuis zitten is dus niet echt een optie als christen. Ik vind de tekst dus niet misbruikt.

    (in antwoord op VonRichthoven456353022260)
    • VonRichthoven456353022260

     Zo te zien heeft die “vorm” u reeds stevig vorm gegeven, want u heeft niet goed gelezen wat ik schrijf.
     U begint al bij voorbaat antwoorden geven op dingen die ik niet schrijf.
     Zoiets noemen we “verkondigen” en dit is dus niet van gedachten wisselen met een ander.

     Samenkomen is wel iets wat er bijhoort volgens de teksten, doch niet absoluut verplicht.
     Zeggen dat er nu zo vorm aan wordt gegeven impliceert dat men zaken kan interpreteren zoals men zelf wil, kijkt men daarentegen naar de originele teksten en kerkhistorie dan ziet men dat de originele gemeente bestaat uit lokale netwerken van kleine groepjes die samenkomen in huizen en af en toe een grote samenkomst hielden waarin een ieder zijn deel had.
     In die groepjes waren dan de wat ouderen in het geloof diegene die zorg droegen voor de jongeren.
     Das wat anders dan op zondag naar een gebouw gaan en naar een dominee luisteren die tevens nog eens de leiding geeft aan het geheel.
     En zo functioneert de rest van alle kerken in diverse stromingen ook ,en ook vinden al deze kerkengenootschappen zichzelf maar te vaak de ware gemeente.

     Hoe weet u trouwens dat de jongedame in kwestie thuiszit?
     Wellicht heeft zij geen trek meer in kerk zoals men dat tegenwoordig invult en wil zij iets wat zuiverder en leuker is.
     Tevens heeft zij gelijk als zij zegt dat zij geen kerk nodig heeft, daar geloof als eerste persoonlijk is en pas daarna iet om te delen met anderen.
     Er is geen plicht om een kerk te bezoeken en ook geen tekst die daartoe oproept.
     In ieder geval is in Hebreeën 10:25 het woord “ἐπισυναγωγὴν” verkeerd vertaald en dus niet bruikbaar om mensen op te roepen naar een kerk te gaan ,en mocht men dat toch doen dan misbruikt men deze tekst daar deze tekst hiertoe helemaal niet oproept.
     En in het ergste geval geeft de jongedame er gewoon zelf zo vorm aan.(inhakend op de door uw gehanteerde logica).

     (in antwoord op Katerina Banjo)
  • Windows 8

   Koeterwaals, snapt geen kat in de 20ste eeuw…en geen muis die het zich aantrekt.

   (in antwoord op Calhoun84)
 7. Roel

  Erg modern hoor. Straks hebben we ook nog fanaten en hoofddoeken enzo…

 8. FritsB

  Valt me nog mee dat dit dagverblijf niet voorschrijft welke christelijke kerk het personeel moet bezoeken. Gedwongen winkelnering. Je zou er toch atheist van worden.

  • VonRichthoven456353022260

   Dat doen ze dus wel.
   Moet gereformeerd zijn.

   (in antwoord op FritsB)
 9. Janneke van Vught

  Fijn, als zelfs het College voor de Rechten van de Mens de rechten van de mens niet meer respecteert maar het commerciele belang van een werkgever laat prevaleren.

 10. Grietver

  Een voetbalclub zonder voetballers. Een vrouwenclub zonder vrouwen. Een christelijke instellingen zonder christenen. In het overdreven gelijkheidsdenken blijkbaar een normale zaak. Gelukkig is er (nog) geen verbod op het hebben van een identiteit. En mag je als privé onderneming vorm geven aan je eigen gedachten.

  • Albert Bakker

   Ondernemingen hebben geen gedachten trouwens. Alleen mensen hebben dat.

   Een kerk is geen club. Bij een club kun je bijvoorbeeld weg en je lidmaatschap opzeggen zonder je “ziel” voor alle eeuwigheid aan onvoorstelbaar wrede martelingen te onderwerpen. Die abjecte vorm van intimidatie, en het sadistisch genoegen in die gedachte bij anderen, is eigen aan godsdiensten. Je hoeft ook niet elke zondag naar de voetbalkantine.

   (in antwoord op Grietver)
   • Grietver

    We hebben al een paar eeuwen vrijheid van godsdienst en je kan je gewoon uitschrijven uit de kerk. En als je denkt dat dit met een sadistisch genoegen gaat, dan kan ik me alleen maar afvragen waarom je denkt dat de ontkerkelijking een genoegen is voor de kerk.

    Als je stopt met sporten is er misschien ook wel iemand van de vereniging die zegt dat stoppen met sporten niet goed voor je lichaam is. Net zoals iemand uit de kerk misschien zal beweren dat stoppen met kerkgang niet goed voor je ziel is. Laat ze. Waarom weegt dat zo zwaar bij je?

    Het probleem is hier niet dat mevrouw niet iedere zondag naar kantine of kerk gaat. Het gaat er om dat ze helemaal niet meer gaat. Staat allemaal vrij duidelijk in het artikel.

    (in antwoord op Albert Bakker)
 11. Zmirlap

  Straks ook verplicht kinderneuken met een camera in de hand!

  • Calhoun84

   Bij ons in de kerk is dat al jaren verplicht hoor…. Maar dat mag dan wel alleen binnen de familie.

   (in antwoord op Zmirlap)
 12. DoubleUC

  God-god wat een toestand toch! Jézus! 🙂

 13. Edwin

  Hoe belachelijk ik dit ook vind, het is een commercieel bedrijf dus in principe heb ik er niet zo veel moeite mee.

  Wel kwalijk vind ik dat hetzelfde gebeurd op scholen en zorginstellingen die vanuit een bepaalde levensfilosofie opereren. En dat dan van mijn belastinggeld…

  • Guest

   Er zijn zat organisaties die dat niet doen en vele christenen hebben er baat bij de christelijke. Ik betaal ook belasting voor niet christelijke zorginstellingen, niet erg omdat ik vind dat iedereen op die plek geholpen moet worden waar hij of zij zich het beste voelt. Daarbij kijk ik over mijn eigen muurtjes heen.

   (in antwoord op Edwin)
 14. Burgermans

  Logische uitspraak, je kunt niet voor een Christelijk kinderdagverblijf werken als je niet kerkelijk bent. Dat zou niet eerlijk zijn naar de ouders.

 15. langedweil

  het wordt tijd om religie uit de politiek en het onderwijs te bannen. Het gaat niet aan om kinderen al zo jong te brainwashen. Gewoon neutraal onderwijs/kinderopvang geven. Religie/spiritualiteit is iets persoonlijks en dat dring je niet op aan anderen en zeker niet aan kinderen.

 16. Rudy Brinkman

  Zou er ook zo verontwaardigd gereageerd worden als een atheïstische school (wat ook “bijzonder onderwijs” is) iemand zou ontslaan als deze zicht tot het christendom of willekeurig welke andere godsdienst zou bekeren?

Reacties niet toegestaan