‘Tips ooggetuige Holloway-zaak niet onderzocht’

Jarenlang houdt Jurriën de Jong (59) zijn mond om niet over zijn eigen, naar verluidt criminele, nachtelijke activiteiten te hoeven vertellen. Als hij eenmaal wel verslag doet van zijn ervaringen in de nacht dat Natalee Holloway verdween, doen de autoriteiten niet veel met zijn getuigenis. Nu zoekt hij de pers op. In 2005 vertoeft De Jong 's nachts regelmatig op een bouwterrein vlakbij de Holliday Inn op Aruba waar Holloway logeert. In de nacht van 30 mei, de nacht van de verdwijning, hoort hij stemmen. Hij hoort hoe een hek wordt geopend en hoe wie hij later zal herkennen als Joran van de Sloot achter Natalee Holloway aanrent. De twee gaan naar een klein gebouwtje in aanbouw. Enige tijd later komt Joran naar buiten met Natalee in zijn armen. Daarna gooit hij haar lichaam op de grond en het verstopt het onder het gebouwtje. Hij graaft een opening in de kruipruimte en trekt Natalee naar binnen. Na een minuut komt hij naar buiten, maakt de opening dicht met zand en loopt weg. Terug in Nederland vertelt De Jong pas over zijn ervaringen als hij Joran op tv ziet 'liegen'. Hij stapt naar justitie en vertelt dat Holloway begraven ligt in de kruipruimte onder het trappenhuis van de Spyglass Tower van het Marriott's Aruba Surf Club Hotel. Ook vliegt hij drie keer naar Aruba om een getuigenverklaring onder ede te laten optekenen. De autoriteiten zoeken niet in de kruipruimte, ook niet nadat hij alles aan het Openbaar Ministerie doorgeeft. Daarom gaat hij zelf op zoek en maakt hij een gat in de hotelvloer met een diamantboor. Dat gaat mis: De boor loopt vast en De Jong wordt betrapt. Hij schrijft ook naar de vader van Natalee, die opmerkelijk genoeg terug schrijft over een waargenomen lijkgeur rond het bouwterrein. Qua data zou dat volgens De Jong, die het uitzocht, moeten kloppen. Maar nog steeds doet justitie niets. De Jong: "Er moet een belangrijke reden zijn waarom justitie niet onder het Marriot-hotel wil zoeken. Veel vagere tips dan de mijne zijn wél onderzocht." Volgens het AD heeft het Marriott-hotel verklaard mee te willen werken. Het Openbaar Ministerie noemt een aantal punten in de verklaring van De Jong 'onwaarschijnlijk'.

Bron(nen):   AD