Ruim 200.000 mensen geholpen door ebola-actie

De 10,5 miljoen euro die sinds november 2014 in Nederland is ingezameld voor de Nationale Actie tegen ebola, heeft inmiddels ruim 200.000 mensen bereikt. Ruim 30 procent van het ingezamelde bedrag is inmiddels besteed. Dit hebben de Samenwerkende Hulporganisaties dinsdag laten weten.

Geld van Giro555 is voornamelijk besteed aan verschillende aspecten van gezondheidszorg, zoals medische zorg aan patiënten, medische hulpgoederen, voorlichting en veilige begrafenissen. Zo zijn 10.000 lijkzakken en 15.280 beschermende pakken voor hulpverleners gedistribueerd met Nederlands geld. Daarnaast kregen met Giro555-geld bijvoorbeeld 6100 mensen voedselhulp, volgden 4000 kinderen alternatief onderwijs en ontvingen 73.500 mensen hygiënemiddelen.

De meest getroffen landen zijn Sierra Leone, Liberia en Guinee in West-Afrika. Ondanks de wereldwijde inzet om de epidemie een halt toe te roepen, raken nog steeds mensen besmet met het virus.

Ebola is een ziekte die op een rampzalige manier ingrijpt in de lokale samenleving, benadrukken de Samenwerkende Hulporganisaties. Sommige mensen hebben tekort aan voedsel. Scholen zijn dicht en mensen vermijden ziekenhuizen, uit angst voor ebola. Zwangere vrouwen bevallen daardoor half zo vaak in een kliniek en minder baby’s en jonge kinderen krijgen de gebruikelijke vaccinaties. Een uitbraak van andere ziektes, zoals de mazelen, ligt op de loer. Verder is hulp nodig voor rouwverwerking.

De komende tijd zal met geld van Giro555 het werk van hulpverleners voor noodhulp, wederopbouw en nazorg verder worden uitgebreid en doorgezet. Eind 2015 zal al het geld zijn besteed.