De paus gaat een grote rol spelen in het klimaatdebat

De pauselijke brief ('encycliek') die deze week verschijnt over het klimaat kiest scherp partij: de mensen zijn bezig de aarde te beschadigen - of erger - door het veroorzaken van een forse stijging van de temperatuur. Vooral in Europa is dat geen opzienbarende stellingname, maar in de VS is dat wel zo. 75 miljoen Amerikanen zijn katholiek en hun mening zal door de encykliek worden beinvloed. Temeer omdat er een soort pauselijke campagne rond dit thema zal komen. De komende maanden zal in Amerikaanse kerken gepreekt worden over het klimaat, zullen katholieke organisaties er op in gaan en zullenmm katholieke media het er over hebben. Die inspanning wordt bekroond met het bezoek van de paus aan de VS in september. Ook dan zal hij het veel hebben over het klimaat, onder meer als hij de VN toespreekt. Het kan het tipping point zijn in de discussie in de VS. En dat kan weer doorslaggevend zijn bij de klimaat-conferentie in Parijs aan het eind van het jaar. Zoals Johannus Paulus II een grote rol speelde bij de ondergang van het communisme, zo kan deze pasu een doorslaggevende rol spelen in het klimaatdebat