GroenLinks voelt niets voor btw-verhoging

GroenLinks ziet niets in een generieke verhoging van het btw-tarief als onderdeel van de hervorming van het belastingstelsel. Fractievoorzitter Jesse Klaver bracht zondag zijn inzet voor het belastingoverleg naar buiten.

Hij noemt verhoging van de btw een ,,botte maatregel met veel ongewenste effecten''. Klaver wil de fiscale hervorming betalen door belastingen op milieuvervuiling te verhogen en belastingontwijking van multinationals aan te pakken.

Ook vindt hij dat niet alle opbrengsten van de herziening in lastenverlichting moet worden gestopt. Het moet ook gebruikt worden om de koopkracht van uitkeringsgerechtigden te verbeteren. En een deel moet naar publieke diensten zoals de (thuis)zorg gaan.