5 juridische misverstanden over exen

Samenleving
door Chantal Caeswoensdag, 20 juni 2012 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Er bestaan veel misverstanden over de juridische positie van ex-partners. Voor sommige relatievormen gelden wettelijke regels, een huwelijk bijvoorbeeld, maar over andere vormen – zoals samenwonen – zegt de wet nauwelijks iets. Veel mensen weten niet wat dan hun rechten en plichten zijn.
1. Elke ex krijgt alimentatie Een ex-partner heeft niet altijd recht op partneralimentatie. Dit is alleen het geval bij een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap en voor zover er behoefte aan is. Ook kan er recht op alimentatie bestaan, als beide partners dat in onderling overleg hebben laten vastleggen.
2. De ex is verantwoordelijk voor de hypotheek Als je samen een koophuis hebt en uit elkaar gaat, kun je afspreken dat 1 partner aansprakelijk is voor de hypotheek. Bij echtscheiding kan dit in het echtscheidingsconvenant worden opgenomen. De hypotheekverstrekker kan echter nog steeds beide partijen aanspreken voor de hypotheekschuld. Daarna kan de aangesproken partner wel de kosten verhalen op de andere partner.
3. De ex heeft woonrecht in koopwoning Als je samenwoont in het koophuis van je partner en je bent niet gehuwd of je hebt geen geregistreerd partnerschap gesloten, dan heb je geen woonrecht tijdens de relatie. Als de relatie eindigt, zal je op verzoek het huis moeten verlaten.
4. De ex heeft woonrecht in huurwoning Hiervoor geldt hetzelfde als voor een koophuis, als het huurcontract alleen op naam van je partner staat.
5. Mijn ex erft niet meer van mij Als uit de relatie kinderen zijn geboren en je komt te overlijden, dan erven je kinderen van je. Indien ze nog minderjarig zijn, dan komt het te erven bedrag in beheer bij je ex. Die krijgt dan het recht op ouderlijk vruchtgenot en eventueel andere rechten. Ouderlijk vruchtgenot betekent dat de inkomsten uit vermogen van een minderjarig kind toekomen aan een ouder die het ouderlijk gezag over dat kind uitoefent. Dit recht komt ook toe aan de niet-ouder die samen met een ouder het gezag (bv. de nieuwe partner van je ex) over de minderjarige uitoefent.
Bron(nen): JuroFoon