Internet is boos, omdat leraar deze som fout rekent: wat vind jij?

Een leerling moest de som 5x3 oplossen en daarbij de juiste uitleg geven. Hij schreef 5+5+5=15. De leraar rekende het fout. Volgens hem moest het antwoord zijn: 3+3+3+3+3=15. De ouders van de jongen waren het daar niet mee eens en plaatsten de som op Reddit. Al snel boog het hele internet zich over de kwestie. De ouders vonden dat niet duidelijk uit de opdracht bleek dat er een verplichte strategie gehanteerd had moeten worden en dat de berekening van hun zoon net zo goed naar het juiste antwoord leidde. Op Reddit, waar al ruim 11.000 reacties zijn geplaatst, zijn de meningen verdeeld. Ook over de vraag daarna, want daar gaat het opnieuw fout: mag je 4x6 op dezelfde manier berekenen als 6x4. Technisch gezien is er een duidelijk verschil. Ook voor 4x6 geldt: 6+6+6+6 en niet andersom. TechInsider vroeg een wiskundeleraar uit New York, Frank Noschese, om een verklaring. Volgens Noschese werd de leerlingen ongetwijfeld de juiste formule aangeleerd en moest die dus ook worden toegepast. "Maar wat het kind deed, is mathematisch ook correct. Kinderen weten meestal wel dat vijf keer drie gelijk is aan drie keer vijf."

18 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Blargh

  Not a flying f*** was given today.

 2. Point

  Ouders die zich met onderwijs bemoeien omdat zij denken dat hun kind intelligent is, de ergste ramp voor het onderwijs.

  • Tegendraads

   Leraren die denken dat ouders niets weten van Nederlands, Wiskunde of andere vakken zijn een ramp voor het onderwijs. Ze denken dat ze weg kunnen komen met geblaat en dat ouders het bij voorbaat bij het foute eind hebben. Ze zien ouders als lastpakken die vooral hun mond moeten houden en inspraak is toch iets wat vooral geen functioneringsgesprek van de leraar mag zijn vanuit het oogpunt van de klant, te weten de ouder die het kind bij de betreffende school als onderwezene aanbrengt…

   (in antwoord op Point)
   • Point

    Ik ruik bijna frustratie, maar vast wel een punt of wat. Hoe zijn wij toch groot geworden in een tijd dat onze ouders zich behoorlijk kapot moesten werken en geen tijd hadden voor zulke luxe problemen als zich met onderwijs bemoeien en ook nog denken dat jouw kind het meest bijzondere is. Ja, als je Dik Trom heette, dan wel natuurlijk.

    (in antwoord op Tegendraads)
 3. Harrie Vangangelt

  Dit is geen wiskunde probleem. Dit is een taal probleem. Vijf keer het getal drie optellen of het getal vijf drie keer bij elkaar optellen is toch beide goed, niet?

 4. Ludo Cools

  Deze discussie toont het spagaat aan tussen het gewone denken en het wiskundig denken. Binnen het wiskundekader dat de leerling volgt, ook in de Nederlanden, is er een verplichte volgorde in het volgen en behandelen van een operator, in dit geval “x”. Dat is niet zomaar een spielerei. Het is bijvoorbeeld heel belangrijk in het gebruiken van Excel, waarin de operatoren niet zomaar door elkaar kunnen gehaald worden. Dus moet die leerling op de juiste manier om kunnen gaan met die operator, en moet hij/zij heel goed het verschil weten, kennen en begrijpen tussen 3×5 en 5×3. Niet an sich, maar binnen het kader van complexere opdrachten, waarbij er ook een rangorde, een volgorde is wat betreft die operatoren. Denk maar eens: aan het berekenen van een uitkering. Dan moet het toch juist zijn, nietwaar. Dus moet een leerling – binnen het kader van de cursus en van de wiskunde – zich op de juiste manier en de juiste volgorde kunnen uitdrukken. Kan hij/zij dat niet, dan kent hij onvoldoende zijn materie. En zou de client wel eens noppes aan uitkering kunnen krijgen. Daar kijk ik niet naar uit.

 5. harrr

  Als ict-er vind ik 1 en 2 = false, de rest zegt 3
  We hebben allemaal gelijk.
  Taal != rekenen

 6. MrBaum

  100 x 2 = 2+2+2+2+2+2+2+2 enz. enz. gaaaaap. Veel sneller is 100 + 100. Klaar.

  • Dana Bade

   .…my friend’s sister is making $97 working on a PC onIine……..A few days ago new McLaren F1 subsequent after earning 18,512$,,,this was my previous month’s paycheck ,and-a little over, $17k Last month ..3-5 h/r of work a day ..with extra open doors & weekly paychecks.. it’s realy the easiest work I have ever Do.. I Joined This 7 months ago and now making over $83, p/h..Learn More right Here….
   1qru……….
   ➤➤
   ➤➤➤ http://GlobalEmploymentReportsTopStarJobsPrime/Get/$97hourly… ❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦

   (in antwoord op MrBaum)
 7. Birdy

  Sinds de jaren zeventig, analoog aan de economische teruggang, heeft onderwijs hetzelfde pad gevolgd, het gaat niet meer om verwondering, creativiteit, kritisch denken en vragen stellen en zaken fundamenteel snappen maar het overnemen van sequenties om b.v. een programma of tablet te gebruiken. Een consumerende vorm van leren waarbij inhoud secundair is. Het probleem van deze leraar is dat hij repeteert zoals een wifi repeater die slechts doorgeeft wat de bron zegt en een andere benadering die wel eens zou kunnen duiden op een zekere mate van creativiteit en onafhankelijk denken wordt als fout gezien.

  We hebben volgzame consumenten nodig die binnen de regels functioneren en daar past creativiteit en “out of the box” denken niet in. Nu de productie en R&D voor een groot deel naar Zuid Oost Azië is verdwenen is er geen economische reden meer om kinderen goed op te leiden, zij worden in de toekomst laagbetaalde consumenten en gebruikers! Deze cynische werkelijkheid is al decennia aan de gang en onderwijs is in het westen in grote verval, dat is niets nieuws, maar blijkbaar hebben velen nog niet door wat de gevolgen zijn voor hun kinderen.

 8. Ger Otten

  A x B = B x A het antwoord van de leerling toont in ieder geval aan dat hij het heeft begrepen. Toelichting is met name voor de docent van belang omgeving achterhalen waar eventueel een denkfout is gemaakt. Dat is hier niet het geval.

Reacties niet toegestaan