Aantal tweelingen in 40 jaar tijd verdubbeld

In de ontwikkelde landen zijn de geboortecijfers van tweelingen in de afgelopen 40 jaar bijna verdubbeld. De oorzaak daarvan is de latere leeftijd waarop vrouwen een kind krijgen (vanaf 35 jaar neemt de kans op het krijgen van een twee-eiige tweeling sterk toe) en/of het inzetten van vruchtbaarheidstechnologie. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling, omdat deze baby's veel kwetsbaarder zijn. Bevallingen worden vaker ingeleid. De kinderen worden vaak te vroeg geboren en de kindersterfte is groter bij tweelingen. Ook voor de moeder zijn er meer risico's aan verbonden. Zo hebben zij meer kans op zwangerschapsdiabetes en een postpartum depressie. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Franse Nationaal Instituut voor Demografische Studies (INED). De gegevens werden verzameld tussen 1970 en 2014 in 32 landen, waaronder de meeste Europese landen, Australië, Canada, de VS, Nieuw-Zeeland. Uit het onderzoek blijkt dat het effect van 'medisch geassisteerde voortplanting' ongeveer 3 keer groter is dan dat van de leeftijd van de moeder. Wel zijn er grote verschillen tussen landen. In Japan is het effect van medisch geassisteerde voortplanting 10 keer groter dan de leeftijd van de moeder. In Polen, waar de medisch geassisteerde voortplanting nog in de kinderschoenen staat, speelt dit slechts bij een derde van de tweelingen een rol. In Hongarije en Nieuw-Zeeland is het effect van de late zwangerschappen en dat van medisch geassisteerde voortplanting gelijk. Of deze stijging voort zal zetten, is moeilijk te voorspellen. Verwacht wordt dat er op enig moment een plateau zal bereikt worden, gevolgd door een daling. Alleen in Frankrijk, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wordt nog een verdere groei verwacht. In Nederland was er tussen het midden van de jaren '70 en 2002 eveneens sprake van een sterke stijging van het aantal meerlingen. Daarna nam dat cijfer af. Dit komt omdat er sinds die tijd minder bevruchte eicellen worden teruggeplaatst bij ivf.

Bron(nen):   Le Figaro      

1 Reactie Doe mee met de discussie →


  1. Heinz

    Ja het is dus te verklaren.

Reacties niet toegestaan