Katholieke kerk houdt een derde van alle misbruikzaken geheim

Een derde van alle misbruikzaken in de Nederlandse katholieke kerk is in stilte afgehandeld buiten de rechter om. Wat de slachtoffers precies hebben meegemaakt en hoeveel geld ze hebben gekregen blijft zo onbekend. Veelal ondertekenden ze een geheimhoudingsovereenkomst. Dat concludeert het NRC op basis van eigen onderzoek. Uit documenten die de krant in handen kreeg, blijkt dat bij 342 van de in totaal 1.045 afgewikkelde zaken de feiten ‘onder het tapijt’ zijn verdwenen. De dossiers met getuigenissen over wat zich heeft afgespeeld en de betaalde schadevergoedingen zijn geheim.

Dat, terwijl de commissie-Deetman, die het kindermisbruik op verzoek van de Kerk onderzocht, adviseerde om bij de afhandeling van klachten "openbaarheid de hoeksteen” te laten vormen. Daarom kwam er een officiële procedure via de Stichting Beheer & Toezicht, die klachten en schadevergoedingen afwikkelt.

Op de website van de stichting is van 703 slachtoffers geanonimiseerd te lezen wat de aard van het misbruik was en welke bedragen zijn betaald. De 703 slachtoffers kregen 21,3 miljoen euro.

De website biedt dus geen compleet overzicht. Wat er met de andere 342 slachtoffers is gebeurd, blijft onbekend. Het kan niet worden uitgesloten dat dit dossiers zijn die de Kerk liever niet in de openbaarheid heeft. Bijvoorbeeld vanwege de ernst van de feiten of omdat het gaat over een actieve bestuurder of dienaar.

Hieronder een overzicht van het NRC van het aantal slachtoffers per kerkorganisatie en de schadevergoedingen die zijn uitgekeerd.

Bron(nen):   NRC (via Blendle)