Hoe je op taalfouten reageert, zegt iets over je persoonlijkheid

Heb jij de neiging om continu iedereen te controleren en te verbeteren op hun grammatica? Dan komt dat waarschijnlijk door je persoonlijkheid. Uit een studie van de Universiteit van Michigan blijkt dat dit gedrag gekoppeld kan worden aan persoonlijkheidskenmerken. Extraverte mensen hebben de neiging om taalfouten en slechte grammatica over het hoofd te zien, terwijl introverte mensen juist een negatief beeld krijgen van een andere persoon op basis van deze fouten. Dit is de eerste studie die aantoont dat er een verband bestaat tussen persoonlijkheidskenmerken en de manier waarop mensen taal interpreteren. De studie onderzocht het oordeel dat mensen vellen over de schrijver van een e-mail op basis van de geschreven tekst en de gemaakte fouten. 83 deelnemers moesten op basis van een e-mail de schrijver van de e-mail beoordelen op intelligentie, vriendelijkheid en andere kenmerken. Een deel van de e-mails bevatte taalfouten en/of slechte grammatica. Daarnaast moesten de deelnemers aan het onderzoek ook enkele gegevens over zichzelf invullen en moesten ze op het einde van het experiment invullen of ze fouten hadden opgemerkt in de e-mail en de mate waarin ze zich hieraan stoorden. Hieruit blijkt dat minder aangename mensen gevoeliger zijn voor grammaticale fouten en zich hier flink aan storen. Gewetensvolle en gesloten mensen storen zich juist aan de taalfouten in e-mails.

Bron(nen):   Michigan News