Te hard rijden blijft grootste ergernis wijk

Te hard rijden blijft de grootste bron van overlast van het verkeer in de wijken. Bijna 21 procent van de ondervraagden gaf vorig jaar aan veel last te hebben van 'snelheidsduivels' in hun buurt. Dit blijkt uit de Veiligheidsmonitor, een jaarlijkse enquête die het CBS maandag heeft gepubliceerd.

Ruim 16 procent noemt parkeerproblemen dicht bij huis een bron van overlast, bijvoorbeeld door drukte of omdat andere auto's fout geparkeerd staan. Van agressief verkeersgedrag in de eigen woonomgeving zegt 6 procent van de ondervraagden veel last te hebben.

Inwoners van Limburg en Zuid-Holland zeggen bovengemiddeld vaak last te hebben van het verkeer in hun wijk. Een op de drie ondervraagden klaagt erover. In andere provincies, zoals Friesland en Flevoland, is dat maar een kwart.