Gaan leerlingen beter presteren als ze geld krijgen voor een goed cijfer?

Economiedocent Gertina Blanket van het Haagse Aloysiuscollege besloot haar leerlingen aan een test te onderwerpen: zouden ze beter gaan presteren als een goed cijfer werd beloond met geld? De leerlingen van HAVO 5 hebben er zin. "We zeiden tegen elkaar: jij moet goed leren, want jij hebt die eurootjes hard nodig”, zegt de 17-jarige Sirin Gurkan in nrc.next. De leerling met het derde beste cijfer voor de economietoets krijgt drie euro, het tweede beste cijfer wordt beloond met zeven euro en de leerling die de toets het allerbeste maakt krijgt een tientje. De resultaten van haar experiment zijn opvallend, zegt Gertina Blanket. "De mensen die in de prijzen zijn gevallen, halen meestal geen hoge cijfers, maar tonen wel inzet. Ik heb expres een toets gegeven met een reproductief karakter, waarbij je als je de begrippen kent een goed cijfer kan halen. En je ziet dan leerlingen in de spotlights staan, die anders vaker een lager cijfer hebben, ondanks hun inzet.” Het financieel belonen van leerlingen is niet helemaal nieuw. Een school in Ohio betaalde leerlingen tussen de tien en dertien jaar voor goede schoolresultaten, tot wel 100 dollar per schooljaar. Onderzoekers van Stanford University concludeerden dat rekenresultaten aanzienlijk verbeterden, maar dat op het gebied van lezen en sociale vakken er weinig effect was.

Bron(nen):   nrc.next (via Blendle)