In Nederland gaan we terug in de tijd: arme jongeren kunnen hun studie niet meer betalen

Het was te verwachten: je schaft de studiebeurs af en het aantal jongeren uit arme gezinnen dat gaat studeren, neemt af. Uit cijfers van het ministerie van Onderwijs blijkt dat de instroom van studenten met laagopgeleide ouders is gedaald sinds de invoering van het leenstelsel. Ook het aantal studenten met een functiebeperking is afgenomen, schrijft de Volkskrant. Het aantal inschrijvingen van studenten met laagopgeleide ouders daalde op het HBO en de universiteit met 15 procent. Op het HBO schreven zich 20 procent minder studenten in met een functiebeperking. Op de universiteit bedroeg die afname 5 procent. Sinds dit studiejaar krijgen studenten geen beurs meer, maar alleen nog een lening die ze in 35 jaar moeten terugbetalen. Al eerder vreesde de oppositie dat dit gevolgen zou hebben voor de toegankelijkheid van het onderwijs. Minister Bussemaker noemde dit toen 'bangmakerij'. Nog steeds zegt ze: "Ik constateer dat het leenstelsel geen grote gevolgen heeft gehad voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs". CDA-Kamerlid Michel Rog is het daar niet mee eens. "De forse terugloop in het hbo slaat onevenwichtig hard neer bij kwetsbare groepen. Het zou passender zijn als de minister zou erkennen dat 8.400 jongeren door haar beleid niet zijn gaan studeren."