Sekstoerisme neemt toe: ‘Niet langer alleen rijke blanke man’

Het is allang niet meer de rijke blanke pedofiel die naar Zuidoost-Azië reist. Dader en slachtoffer zijn namelijk steeds vaker afkomstig van hetzelfde continent. Zo zijn het vooral Japanners en Chinezen die zich vergrijpen aan kinderen. De typische dader bestaat dus niet, het kan gaan om toeristen, expats of zakenreizigers, maar ook vrijwilligers zijn soms schuldig aan kindermisbruik. Dat concludeert Defence for Children na publicatie van het rapport 'Offenders on the Move', waar tientallen organisaties aan meewerkten.

Volgens de onderzoekers is de kans dat kinderen slachtoffer worden van seksuele uitbuiting toegenomen doordat de toeristische sector de afgelopen 20 jaar enorm is gegroeid. ,,Zelfs de meest afgelegen delen van de wereld worden nu bezocht voor plezier of werk'', aldus Defence for Children.

De meeste daders waren volgens de organisatie niet van plan een kind te misbruiken. ,,Ze doen het omdat de gelegenheid zich voordeed en ze het gevoel hebben ermee weg te kunnen komen.''

En niet alleen meisjes die opgroeien in armoede lopen gevaar, ook jongens zijn geregeld het slachtoffer. 'Er bestaat niet één groep slachtoffers, alle jongeren hebben hun eigen verhaal en identiteit, al hebben ze één ding gemeenschappelijk: hun kwetsbaarheid'. 'Een andere aanpak om het probleem aan banden te leggen, is dan ook nodig', schrijven de onderzoekers. 'Want met sommige Westerse landen zijn er afspraken gemaakt om de daders te straffen. Maar Aziatische plegers komen te vaak weg zonder vervolging.' Concreet pleiten de organisaties voor een betere uitwisseling van gegevens en een wereldwijde database van veroordeelden. Daarnaast zijn betere afspraken met internetproviders om kindermisbruik te bestrijden, onontbeerlijk. (AVE)