Op deze leeftijd zijn mensen het ongelukkigst

Niet alleen wijsheid komt met de jaren, ook levensgeluk, zo blijkt uit vele studies. Maar er is een opvallende dip. Als mensen begin vijftig zijn vinden ze zichzelf het minst gelukkig. Daarna gaat het gelukscijfer hard omhoog met een piek voor tachtigers. Globaal gezien heeft het verband tussen leeftijd en geluk een U-vorm. Vanaf achttienjarige leeftijd totdat mensen ongeveer vijftig zijn, neemt het gelukscijfer af om daarna scherp te stijgen. Als mensen begin vijftig zijn, gaan ze serieus nadenken over hun pensioenplan. Het is bovendien de leeftijd waarop ze het collegegeld van hun kinderen moeten gaan betalen en eventueel voor hun bejaarde ouders willen zorgen. Dat mensen zich gelukkiger voelen op latere leeftijd heeft waarschijnlijk te maken met de acceptatie van het ouder worden. De druk is van de ketel: de kinderen zijn het huis uit, de carrière loopt op zijn eind en er is weer tijd en geld om van het leven te genieten. Zo ziet de geluksgrafiek eruit: Screen Shot 2016 05 16 at 8.15.58 AM

Bron(nen):   Business Insider