Kinderen van wie de vader thuisblijft, doen het later beter op school

Het heeft heel wat voeten in aarde gehad voordat de vaders in ons land een paar daagjes extra verlof kregen na de geboorte van hun kind. Dat, terwijl het alleen maar goed is voor een baby als de vader thuis is. Dat hebben de Zweden (wederom) beter begrepen. Vaders krijgen er drie maanden betaald ouderschapsverlof. En daar varen de kinderen wel bij, blijkt uit een onlangs verschenen rapport van de OESO. Daarin werden langetermijnstudies uit verschillende landen met elkaar vergeleken. In Denemarken neemt 90 procent van de vaders meer dan twee weken verlof op na de geboorte van hun kinderen, in de VS zijn twee op de drie vaders binnen veertien dagen weer aan de slag. Maar het opvallendst zijn de resultaten uit een Noorse studie: kinderen van wie de vader thuisblijft, doen het later beter op school. Dat is niet zo gek, zegt professor Ignace Glorieux (Vrije Universiteit Brussel), bekend van zijn tijdbestedingsonderzoek. "Verscheidene onderzoeken wijzen uit dat twee aanwezige ouders goed zijn voor kinderen. Wij hebben in de jaren tachtig een kwalitatieve studie gedaan naar de gevolgen van werkloosheid. Zonder dat we ernaar zochten, kwam er een opvallende conclusie uit voort: mensen met een afwezige vader scoren minder goed op de arbeidsmarkt." Langer vaderschapsverlof heeft daarnaast een positieve invloed op de rolverdeling. Vaders die vrijaf nemen na de geboorte van hun kinderen zullen meer luiers verschonen, vaker eten geven, de kinderen aankleden, ze in bad stoppen en ermee spelen. Bovendien blijven die goede gewoontes hangen, ook na jaren, aldus het OESO-rapport.  

Bron(nen):   Knack