Vier op tien Duitsers: islam ondermijnt land

Meer dan 40 procent van de Duitsers is ervan overtuigd dat het land door de islam wordt ondermijnd. Dat blijkt uit een enquête die de Friedrich-Ebwert-stichting heeft gehouden.

De stelling ,,In Duitsland kan men niet meer hardop zeggen wat men denkt zonder ergernis te wekken'', wordt door 28 procent onderschreven. Eenzelfde percentage is het eens met de stelling dat de regeringspartijen het volk bedriegen.

Door de vluchtelingendiscussie wordt volgens het onderzoeksinstituut duidelijk dat er sprake is van een tweedeling in de maatschappij tussen ,,een meerderheid die een mondiale houding, tolerantie en gelijkwaardigheid wil, en een niet heel kleine en luidruchtige minderheid die afscherming, nationale herbezinning en ongelijkwaardigheid eist''.