Filedruk nam in 2016 ook weer verder toe

De filedruk in Nederland is in 2016 weer verder toegenomen. De stijging bedraagt volgens de verkeersinformatiedienst VID ongeveer 10 procent ten opzichte van 2015. Vooral in de maanden april, mei, juni en juli was het drukker dan in 2015. Alleen de maanden januari en december waren rustiger.

De stijging van de druk - de berekend wordt door de lengte maal de duur van de file te nemen - was dit jaar minder groot dan vorig jaar. Toen steeg de filedruk met 23 procent. Deze sterkste stijging in jaren werd veroorzaakt door de economische groei en stijgende werkgelegenheid. Neerslag vormde eveneens een belangrijke factor. ,,Een spits met neerslag telt gemakkelijk twee keer zoveel filedruk.''

In 2016 telde de VID 45 regenspitsen tegen 64 een jaar eerder. De stijging in het afgelopen jaar komt dan ook vrijwel geheel op het conto van de verbeterde economische situatie, aldus de VID.

Een flinke stijging was vooral te zien op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag in beide richtingen. De weg in de richting Amsterdam steeg van plaats acht naar plaats vijf in de filetop. De andere kant op verslechterde de doorstroming eveneens fors met een stijging van plaats elf naar plaats zes tot gevolg. De grootste filedruk is er in beide richtingen op de A1 tussen Amersfoort en Amsterdam.