Waarom het eigenlijk heel goed gaat met de integratie in Nederland

De integratie is mislukt, willen heren als Geert Wilders ons maar wat graag doen geloven, maar is dat wel zo? Als je naar de feiten en de cijfers kijkt gaat het eigenlijk heel aardig met die integratie. Zeker, er zijn nog achterstanden, maar er is onmiskenbaar vooruitgang. Politicoloog Robin Fransman analyseert cijfers van het CBS en geeft een overzicht aan de hand van een aantal onderwerpen. 1. Onderwijs Het aantal HBO- en WO-studenten met een migrantenachtergrond is tussen 1995 en 2015 ruim verdubbeld. In de groep van 25 tot 35 jaar oud steeg het aandeel met een hogere opleiding van 22 procent in 2001 naar 33 procent in 2012. Dat is eenzelfde stijging als in Nederland als geheel. 2. Werk en inkomen Er is een duidelijk stijgende lijn in de arbeidsdeelname van de grootste groepen migranten in de periode 2003–2009, maar de crisis heeft helaas gezorgd voor een grotere terugval dan bij autochtone Nederlanders. Een belangrijk deel van de achterstand op het gemiddelde in Nederland komt van vrouwen met een migrantenachtergrond. De participatie van mannen ligt slechts een klein beetje achter. De relatieve inkomens gingen van 68 procent van het Nederlandse gemiddelde in 2000, naar 72 procent in 2014. De inkomensstijging moet vooral van de tweede generatie komen. Zij zijn degenen met de hogere opleiding. 3. Vrouwen en emancipatie Op het gebied van vrouwen en emancipatie gaat de ontwikkeling snel. De tweede generatie is geëmancipeerder dan de eerste generatie en zelfs tussen 2006 en 2011 laat ook de eerste generatie een vrij forse modernisering zien. In sommige groepen is het verschil tussen autochtoon en migrant al nagenoeg verdwenen als het om emancipatie gaat. 4. Homoseksualiteit Recent onderzoek van de Rutgers Stichting en het SCP laat zien dat migranten met een islamitische achtergrond inmiddels hetzelfde denken over homoseksualiteit als streng christelijke of gereformeerde autochtonen en die noemen we tenslotte ook geïntegreerd. 5. Religie Bij de tweede generatie neemt het belang van religie hard af. Qua kerk- en moskeebezoek is er nauwelijks nog verschil tussen allochtonen en autochtonen. 6. Mediagebruik en sociale interactie Ook hier is de verbetering aanzienlijk. De tweede generatie kijkt veel meer Nederlandse tv dan tv uit het land van herkomst. Ook is er meer sociaal contact tussen allochtonen en autochtonen. Dan tenslotte het slechte nieuws: Hoewel Nederlanders met een migrantenachtergrond steeds beter geïntegreerd zijn en de verschillen steeds kleiner worden, zijn ze zich in de afgelopen jaren steeds minder thuis gaan voelen in Nederland.

Bron(nen):   Zaman Vandaag