Dit werkt veel beter dan een brainstormsessie

Velen hebben wel eens een brainstormsessie meegemaakt: je zit met een groepje mensen aan een tafel en iedereen mag ideeën roepen. Dat werkt alleen niet zo goed. Wat een veel beter resultaat oplevert is brainwriting. Bij het klassieke brainstormen spelen allerlei persoonlijke factoren een rol. Zo zijn er altijd mensen die heel weinig zeggen en anderen die continu aan het woord zijn. Ook zorgen statusverschillen voor een suboptimale uitkomst. Wat een leidinggevende oppert, wordt vaak serieuzer genomen dan wat de stagiair bedenkt. Verder is brainstormen inefficiënt, omdat je steeds moet wachten tot de ander is uitgepraat. Al deze nadelen verdwijnen als wordt gekozen voor brainwriting. Het is heel simpel: alle deelnemers aan de sessie schrijven hun ideeën een uur lang anoniem op een papiertje, dat ze in het midden van de tafel leggen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze methode niet alleen méér ideeën genereert, maar ook betere ideeën. Dat komt doordat ook rustige mensen de kans krijgen en omdat je niet ziet van wie het idee komt en ze dus allemaal even serieus neemt. Tenslotte scheelt het dat iedereen nadenkt over ideeën in plaats van over wanneer het je beurt is.

Bron(nen):   De Volkskrant