PvdA: meer uitgaven en hogere lasten

De PvdA wil de komende regeerperiode de overheidsuitgaven met 22,2 miljard verhogen. Belastingen en premies stijgen per saldo met 10 miljard. De maatregelen leiden tot een daling van de werkloosheid van 5,5 tot 4,4 procent van de beroepsbevolking, vooral door het scheppen van banen bij de overheid.

Extra geld wil de PvdA onder meer uittrekken voor defensie, onderwijs en de sociale zekerheid. Zo moeten kinderopvangtoeslag en AOW omhoog. De gaswinning in Groningen wordt fors verlaagd. De lasten op arbeid en inkomen dalen voor gezinnen, maar bedrijven krijgen met een aanzienlijke lastenstijging te maken: 17,4 miljard. Zo gaat de vennootschapsbelasting omhoog en worden de belastingen op milieu verzwaard. Voor de zorg wil de PvdA 3,2 miljard extra uittrekken. Het eigen risico in de zorg verdwijnt.

De koopkracht stijgt in de PvdA-voorstellen vooral voor de lagere inkomens, onder meer door belastingmaatregelen en een hogere zorgtoeslag. Ook gepensioneerden krijgen wat meer te besteden. De hogere inkomens moeten meer belasting gaan betalen.

Het PvdA zorgt voor een groei van de economie van 2 procent per jaar. Het overheidstekort komt 12,8 miljard hoger uit dan zonder de maatregelen die deze partij voorstelt.

<>