‘Nederlands kinderpardon blijkt wassen neus’

Vorig jaar zijn bijna alle aanvragen voor het kinderpardon afgewezen. Kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, krijgen dus toch geen verblijfsvergunning. Om precies te zijn is 96 tot 99 procent van asielaanvragen van kinderen afgekeurd. Dat stellen Defence for Children en Unicef Nederland in hun Jaarbericht Kinderrechten. Ze noemen het kinderpardon een wassen neus. Het werd ingesteld omdat het als inhumaan wordt beschouwd om kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn terug te sturen naar het land van herkomst. Verder is de situatie van kinderen de afgelopen tien jaar wel verbeterd. “Wij zijn verheugd dat Nederland meer rekening houdt met de rechten van kinderen”, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. “Er blijven wel hardnekkige problemen bestaan zoals de verdwijningen van migrantenkinderen, de gebrekkige uitvoering van het kinderpardon en het gebrek aan cijfers rond kindermishandeling.”

Bron(nen):   RTL Nieuws