Nederlander geeft economie een voldoende

De bevolking is positiever over de economie. 80 procent van de Nederlanders geeft de economie een voldoende. Hiermee is de tevredenheid terug op het niveau van voor de economische crisis van 2008. Ook over de eigen financiële situatie heerst tevredenheid. 83 procent geeft hiervoor een voldoende en 89 procent verwacht de komende twaalf maanden geen verslechtering.

Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In de serie Burgerperspectieven besteedt het SCP aandacht aan de stemming in het land en de opvattingen over politieke en maatschappelijke kwesties.

Over het algemeen is de bevolking positief over ons land. Het gaat meer de goede kant op dan de slechte kant, vindt 40 procent van de Nederlanders. ,,Daarmee is de algemene stemming bovengemiddeld positief in vergelijking met de afgelopen tien jaar", concludeert het SCP.

Tegelijkertijd is er een grotere groep van 49 procent die vindt dat het juist de verkeerde kant op gaat met Nederland. De pessimisten noemen pijnpunten als immigratie en integratie en de manier waarop we hier samenleven. In vergelijking met andere landen behoren de Nederlanders echter tot de meest optimistische volkeren van Europa, aldus het SCP.

In het onderzoek is ook gevraagd naar welke prioriteiten het nieuwe kabinet moet stellen. De gezondheids- en ouderenzorg is door 45 procent spontaan genoemd als onderwerp dat hoog op de agenda moet staan. Veel mensen zouden graag zien dat een nieuw kabinet aan de slag gaat met de hoge zorgkosten, de ouderenzorg, het beperken van immigratie, het verkleinen van de verschillen tussen arm en rijk en goed onderwijs.

Terreurdreiging speelt een steeds grotere rol als het gaat om gevoelens van onveiligheid. Van de ondervraagden zegt 52 procent zich nooit onveilig te voelen, 42 procent zegt zich wel eens onveilig te voelen. De laatste groep zegt door de terreurdreiging grote massa’s mijden. Ook houden ze er rekening mee bij het kiezen van hun vakantiebestemming.