Vijf handschoenmerken met te veel gifstoffen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de verkoop van vijf merken werk- en sporthandschoenen verboden. Uit onderzoek is gebleken dat ze te hoge concentraties van de giftige chemische stof chroom-VI bevatten.

De NVWA onderzocht in totaal 52 werk- en sporthandschoenen. Bij drie daarvan was het chroomgehalte zo hoog dat er sprake was van ,,een ernstig veiligheidsrisico''. Voor de betreffende handschoenen was eerder al een oproep gedaan om ze niet langer te gebruiken en terug te brengen naar de winkel. Het gaat om handschoenen van Adidas, Cerva - Serin en RS Sports. Maar ook in de handschoenen Schwenkel Uvex Classic White en YSS Honkbalhandschoen zit te veel chroom-VI.

Chroom-VI kan onder meer allergische reacties veroorzaken maar bij inademing ook neusbloedingen, huiduitslag, maagzweren en zelfs lever- en nierschade of longkanker.