Jong gezin trekt vaker weg uit grote stad

Gezinnen gaan vaker weg uit de grote steden als de kinderen nog niet naar school gaan. In Amsterdam verhuisde 40 procent van de stellen die in 2012 hun eerste kind kregen voor eind 2016 naar een andere gemeente. Uit Utrecht vertrok een op de drie gezinnen en uit Den Haag en Rotterdam een op de vier, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bij het hogere vertrekpercentage uit Amsterdam speelt mee dat stellen in de hoofdstad vaker dan in de drie andere steden een huurwoning hebben als het eerste kind wordt geboren. Huishoudens met een huurwoning zijn over het algemeen mobieler dan huishoudens met een koopwoning. Toch verhuizen Amsterdamse jonge gezinnen met een koophuis ook vaker naar een andere gemeente dan jonge gezinnen met een koopwoning uit Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Ze gaan meestal wel in de omgeving van de hoofdstad wonen.

Het aantal inwoners van Amsterdam is de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 11.000 mensen per jaar gegroeid. De helft van de groei komt uit natuurlijke aanwas, de andere helft uit migratie.