Katholieke kerk betaalt 28,5 miljoen aan slachtoffers seksueel misbruik

Pastoors en andere geestelijken hebben in de jaren vijftig en zestig tienduizenden kinderen seksueel misbruikt. De katholieke kerk erkent dit nu en compenseert een groot aantal slachtoffers met in totaal 28,5 miljoen euro. Sinds 2010 hebben 3.700 slachtoffers zich gemeld. Uiteindelijk zijn er 1.471 klachten door een commissie behandeld. 1.002 zijn er gegrond verklaard. 860 slachtoffers hebben een compensatie gekregen van de kerk van gemiddeld ruim 33.000 euro per persoon. Dat staat in het eindverslag van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK, dat vanmiddag is gepresenteerd. Belangenorganisatie KLOKK vindt dat de kerk het op landelijk niveau ‘serieus en voortvarend’ heeft opgepakt, maar merkte dat op een lager niveau sommige kloosterordes en bisdommen zich halsstarrig opstelden en de slachtoffers niet geloofden. "Dan word je dus nog een keer tot slachtoffer gemaakt’’, zegt voorzitter Guido Klabbers tegen het AD. "Daarmee heeft de kerk het hen buitengewoon zwaar gemaakt. Soms werd afgesproken iets met de menselijke maat op te lossen, maar kwam de kerk met een keiharde advocaat die zich hufterig gedroeg.’’  

Bron(nen):   AD