Cito maakt twee versies eindtoets, een gewone en een makkelijke

Toetsinstituut Cito komt in 2013 met twee versies van de eindtoets basisonderwijs. Naast de 'gewone' Citotoets komt er één waarin de opgaven gemiddeld iets gemakkelijker zijn, bericht het Nederlands Dagblad Die gemakkelijke toets is bedoeld voor degenen van wie de docent inschat dat ze niet naar het VWO gaan of VMBO T, maar naar basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg van vmbo. Dat is ongeveer 25 procent van de leerlingen. ,,Wij hadden altijd al een aangepaste toets voor leerlingen met een leerachterstand van tenminste anderhalf jaar'', licht Cito-woordvoerder Mariël van Dasler toe in het ND. ,,We maken nu een aangepaste toets voor een bredere groep. Als leerlingen een toets voor zich krijgen waarbij ze moeite hebben de vragen te beantwoorden, kunnen ze zenuwachtig worden. Bij een toets die aansluit bij hun vaardigheidsniveau ervaren ze meer succes, waardoor hun motivatie toeneemt. Dat geeft de meeste kans op een uitslag die betrouwbaar is.''  

Bron(nen):   Nederlands Dagblad