Verbod op striptease bij Chinese begrafenissen

Op het Chinese platteland komt het nog steeds voor dat een vrouwelijke stripster de rouwenden komt vermaken. Het is al enige jaren verboden, maar dat verbod wordt slecht nageleefd. Het Chinese ministerie van Cultuur heeft daarom een tiplijn geopend waar je dorpsgenoten die een stripper laten optreden bij de begrafenis van opa anoniem kunt aangeven. De stripper op begrafenissen heeft diepe historische en culturele wortels. Van oudsher wordt het als gunstig gezien als veel mensen een begrafenis bijwonen: dat komt de gestorvene na zijn dood ten goede. Daarom is lang geleden een gebruik ontstaan om operazangers of andere artiesten te huren om zodoende meer volk te trekken. Eind vorige eeuw kwamen de mensen op het Chinese platteland er achter dat het huren van een dame die zich uitkleedt voor de kist zorgt voor veel publiek. De Chinese overheid probeert al jaren de gewoonte de kop in te drukken. Tot nu toe zonder veel resultaat, schrijft The Times

Bron(nen):   The Times