Kinderen mogen niet meer vallen. En dat is slecht voor hun ontwikkeling

He is een veelgehoorde klacht van ouderen, die zelf vaak opgroeiden in grote gezinnen: er wordt veel te voorzichtig omgesprongen met jonge kinderen. Kinderdagverblijven geven nu ook zelf toe dat ze valpartijen uit de weggaan. Het is een gevolg van het sterk gedaalde kindertal: de een of twee kinderen die ouders nog krijgen zijn extra kostbaar en krijgen extra veel aandacht. Reden voor kinderdagverblijven om te voorkomen dat kinderen vallen. Ze zijn bang voor boze ouders, die soms panisch reageren op een valpartij en voor de GGD, die streng toezicht houdt. Kinderen mogen niet van trappetjes springen, om boomstronken worden hekjes gezet en oudere kinderen mogen niet eens meer in het klimrek, constateren onderzoekers, brancheorganisatie Kinderopvang en ouderorganisatie Boink in een gezamenlijk rapport. Maar risico's nemen tijdens het spelen en ervaren wat het is als het misgaat, is juist belangrijk zeggen deskundigen. "Dan weten ze dat ze het zo niet moeten doen'', aldus Judith Stolwijk, sportpedagoog die onderzoek deed naar risicomijdend gedrag, in het AD. "Als kinderen geen risico's meer ervaren, kunnen ze later niet goed omgaan met weerstand, zoals tegengesproken worden. Zo creëer je een generatie die overal gevaren ziet en heel angstig is.''

Bron(nen):   AD