Misschien merkt je het niet, maar we zijn nóg gelukkiger

Nederland is weer gestegen op de gezaghebbende ranking van het World Happiness Report 2019. Nederland is vijfde op de lijst van gelukkige landen. Alleen de Finnen, Denen, Noren en IJslanders  staan hoger. Uit de hele wereld is belangstelling voor de manier waarop Nederland er in slaagt het zo goed te doen. Zelf hebben we dat wat minder in de gaten. Het world Hapiness Report gaat uit van metingen van geluk, maar betrekt ook statistieken op het gebied van gezondheid, economie en andere factoren