Rechter verbiedt plan Trump voor olieboringen

Een federale rechter in de Amerikaanse staat Alaska heeft plannen van president Donald Trump tegengehouden om grote delen van die staat open te stellen voor olie- en gaswinning.

Trump wil af van een verbod op olie- en gaswinning dat werd ingesteld door zijn voorganger Barack Obama. Die nam die beslissing op basis van een wet die het presidenten mogelijk maakt om natuurgebieden te beschermen tegen de gevolgen van energiewinning.

Door het besluit van rechter Sharon Gleason blijft de gehele kust van Alaska verboden gebied voor bedrijven die er naar olie en gas willen boren. De rechter zei in haar motivatie dat alleen het Amerikaanse Congres de beslissing van een president om gebieden te sluiten voor energiewinning kan terugdraaien.