Verdeling erfenis steeds vaker probleem: kinderen vrezen dat stiefouder geld opmaakt

Het aantal erfrechtszaken is in tien jaar tijd verachtvoudigd. Deze explosieve stijging komt met name doordat er veel meer samengestelde gezinnen zijn dan vroeger. Uit onderzoek van Erfrechtshulp.nl blijkt dat kinderen onder meer naar de rechter stappen, omdat ze bang zijn dat hun stiefouder de erfenis van hun biologische vader of moeder er door heen jaagt.

Verkwisting erfenis
In totaal vulden bijna 9.000 mensen de vragenlijst in. Ruim een kwart van de ondervraagden van wie nog een stiefouder in leven is, zegt te vrezen voor een verkwisting van de erfenis. “Ik ken tientallen gevallen waarin met name de stiefmoeder met wie vader in het tweede huwelijk is getreden grote invloed heeft op haar nieuwe man,” verklaart erfrechtadvocaat mr. Jan Damstra. “Ze trouwen in gemeenschap van goederen en laten een testament opstellen voor de langstlevende. Als vader eerder overlijdt dan moeder dan krijgen de biologische kinderen van vader te maken met een stiefmoeder met wie zij geen of slecht contact hadden.”

Onterfd
Van de respondenten van wie beide ouders zijn overleden zegt een derde dat er onenigheid is bij de verdeling van de erfenis. Bijna 40 procent laat weten onterfd te zijn. “Veel familieruzies ontstaan als het testament boven tafel komt. Op het moment dat bekend wordt dat kinderen zijn onterfd, zijn ze emotioneel geraakt. Hoe heeft vader of moeder dit kunnen doen vragen ze zich af,” aldus de advocaat.

Dubbel gestraft
Het is iets dat steeds vaker voorkomt bij samengestelde gezinnen. Een vader besluit soms alles aan zijn tweede vrouw na te laten en zijn biologische kinderen te onterven. “De klap voor de kinderen is dan vaak groot. Zij worden immers twee keer gestraft. Emotioneel én financieel,” besluit Damstra.