UvA stelt onderzoek in naar oud-rector

De Universiteit van Amsterdam heeft een externe commissie ingesteld om onderzoek te doen naar mogelijke schending van de regels voor wetenschappelijke integriteit door de voormalige rector magnificus Dymph van den Boom.

De UvA heeft dit besloten naar aanleiding van een onderzoek van NRC Handelsblad. Volgens de krant heeft Van den Boom, die in 1996 hoogleraar Algemene Pedagogiek aan de UvA werd, gedurende haar wetenschappelijke en bestuurlijke carrière veelvuldig teksten gebruikt zonder duidelijk te maken dat het om werk van anderen gaat.

De UvA zegt in een reactie dat de commissie onderzoekt of er sprake is van het schenden van regels voor wetenschappelijke integriteit in haar openingstoespraken en haar proefschrift. ''Het spreekt voor zich dat vóór alles zorgvuldigheid geboden is. We nemen pas een standpunt in nadat goed en onafhankelijk onderzoek is gedaan, in lijn met de Gedragscode wetenschappelijke integriteit van de VSNU.''

Het plagiaat is volgens NRC opvallend, omdat Van den Boom als rector magnificus van de UvA diverse maatregelen trof om plagiaat te bestrijden, zoals een strenge plagiaatregeling voor studenten en een verplichte plagiaatscan voor proefschriften.